Instalace Linuxu z USB

Nedávno jsem měl příležitost zkoušet instalovat různé distribuce Linuxu (Fedora, Mint, Ubuntu) z USB disku. Zde jsou mé dojmy:

Fedora má vlastní program (Fedora Media Writer), který bootovatelné USB vytvoří.

Ubuntu na svých stránkách v tutoriálu o instalaci doporučuje vytvořit USB pomocí programu rufus. Ten není třeba instalovat.

Číst dálInstalace Linuxu z USB

Nedaří se nainstalovat default-jdk na Ubuntu

Řešil jsem problém, že na serveru je oracle Java 8 a po zadání apt-get install default-jdk se nic nestalo. Chtěl jsem nainstalovat open jdk 11. Řešením je přidat open jdk do PPA (Personal Package Archiver). Pro instalaci open jdk 11 můžete použít následující příkaz:

sudo add-apt-repository ppa:openjdk-r/ppa \
&& sudo apt-get update -q \
&& sudo apt install -y openjdk-11-jdk

Následně je možné použít příkazy update-java-alternatives --list a update-alternatives --config java pro nastavení výchozí Javy.

Zdroje:

Plný /boot na Ubuntu

Nemůžete updatovat (apt-get update) ani upgradovat (apt-get upgrade) protože váše část disku boot je plná na 100%. Díky tomu ani nemůže použít apt-get clean? Dostáváte následující chyby?

No space left on device ...
You might want to run 'apt-get -f install' to correct these.
The following packages have unmet dependencies ...

Zde je návod, který mi pomohl: linux-audit.com/troubleshooting-full-boot-partition-ubuntu

Postup jsem musel několikrát opakovat (po instalaci se /boot vždy opět zaplnil) dokud již nebylo co instalovat.

apt-get autoremove --purge
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 210 not upgraded.
apt-get install -f
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 210 not upgraded.

Další zdroje:

Instalace Open JDK na Ubuntu

V tomto příspěvku se podíváme na to, jak instalovat Open JDK na Ubuntu. To, zda již nějakou verzi Javy máte nainstalovánu zjistíte příkazem java -version.

java -version
openjdk 11.0.2 2019-01-15
OpenJDK Runtime Environment (build 11.0.2+9-Ubuntu-3ubuntu118.04.3)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 11.0.2+9-Ubuntu-3ubuntu118.04.3, mixed mode, sharing)

To, zda máte více verzí Javy zjistíte příkazem update-alternatives --config java.

update-alternatives --config java
There is only one alternative in link group java (providing /usr/bin/java): /usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64/bin/java
Nothing to configure.

Jak je vidět z výpisu mám pouze jednu verzi Javy. Defaultní JDK nainstaluje takto:

apt-get install default-jdk
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
default-jdk is already the newest version (2:1.11-68ubuntu1~18.04.1).

V tomto případě není co instalovat.

Zakázání root přihlášení pomocí ssh

Mít root uživatele s možností přhlásit se znamená, že kdokoliv by získal přihlašovací údaje, měl by práva root (administrátora). Z tohoto důvodu je lepší mít uživatele pro přihlášení, který ale nemá root práva a zároveň zakázat možnost se přihlásit jako root. Zakázat přihlásit se jako root pomocí ssh lze editací souboru /etc/ssh/sshd_config:

PermitRootLogin no

a restartem ssh služby:

service ssh restart

Zdroj: https://serverfault.com/…/how-do-i-disable-root-login-in-ubuntu

Vlastní klávesové zkratky v Ubuntu

V předchozím příspěvku jsem ukázal, jak pomocí programu terminátor zobrazit v konzoli více oken. V tomto příspěvku si ukážeme jak si pro terminátor vytvořit vlastní klávesovou zkratku. V Ubuntu je nastaveno Ctrl + Alt + T pro spuštění terminálu. Stejnou zkratku použijeme pro terminátor. Nejdříve musíme tuto zkratku zneplatnit pro spuštění konzole: System Settings -> Keyboard -> Shortcuts -> Launcher -> kliknout na „Launch terminal“ a stisknout klávesu Delete.

Následně tuto zkratku přiřadíme programu terminátor: System Settings -> Keyboard -> Shortcuts -> Custom Shortcuts -> tlačítko + -> zadejte název a bash příkaz pro spuštění programu ->

-> Apply -> označte přidaný řádek a zadejte zkratku Ctrl + Alt + T.

Ubuntu, Nginx a Tomcat

Nginx je webobý server, který má mít oproti Apache lepší výkon. Tomcat je webový kontejner, ve kterém běží Java webové aplikace. Tomcat po spuštění poslouchá na portu 8080. Pokud nasadíte Java webovou aplikaci na Tomcatu, budete muset pro přístup k ní za url dodat port 8080, takže url by vypadala následovně: www.mojeaplikace.cz:8080. Uživatel, připojující se k takovéto aplikaci, si něco takového určitě pamatovat nebude. Řešením je nainstalovat webový server (Apache, Nginx, …) a přesměrovat provoz na Tomcat. V tomto příspěvku ukáži konfiguraci Nginx na Ubuntu, kdy Nginx bude směrovat provoz z portu 80 na port 8080. Aplikace tedy bude přístupná na očekávané url www.mojeaplikace.cz.

Instalace Nginx

apt-get install nginx

Konfigurační soubor pro Nginx je /etc/nginx/sites-available/default.

server {
 listen     80;
 server_name   mojeaplikace.cz www.mojeaplikace.cz;

 location / {
    proxy_set_header X-Forwarded-Host $host;
    proxy_set_header X-Forwarded-Server $host;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_pass http://localhost:8080/;
 }
}

Je dobré si ověřit, že jste v konfiguračním souboru nic nepokopali

nginx -t

nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful

Provedeme reload Nginx

systemctl reload nginx

Zdroj: djamware.com/post/…and-java-8-on-ubuntu-1604

Zobrazení skrytých souborů v Ubuntu

Skyryté soubory v linuxu jsou soubory, které začínají znakem . (tečka). Tyto soubory se běžně nezobrazují. V terminálu se pro zobrazení souborů a adresářů používá příkaz ls. V případě, že chceme zobrazit i ty skryté, použije se s volbou -a (–all). Celý příkaz vypadá

ls -a

.         .gnupg       .sudo_as_admin_successful
..        hadoop       Templates
.bash_history   hbase       .vboxclient-clipboard.pid
.bash_logout   .ICEauthority   .vboxclient-display.pid
.bashrc      .local       .vboxclient-draganddrop.pid
.cache      .mozilla      .vboxclient-seamless.pid
.compiz      Music       Videos
.config      .nano       .Xauthority
Desktop      .oracle_jre_usage .xsession-errors
Documents     Pictures      .xsession-errors.old
Downloads     .profile      zookeeper
examples.desktop Public
.gconf      .ssh

V programu Soubory, což je alternativa windousího průzkumníka

zobrazeni-skrytych-souboru

lze skryté soubory zobrazit pomocí klávesové zkratky Ctrl + H a nebo přes Upravit -> Předvolby -> Zobrazovat skryté a záložní soubory.

zobrazeni-skrytych-souboru_2