Užitečné klávesové zkratky v programu PSPad

PSPad má řadu klávesových zkratek, ale tyto používám nejčastěji.

Ctrl + G  jdi na řádek
Ctrl + W  zapnutí a vypnutí zalamování řádků
Ctrl + H nahradit
Ctrl + S uložit soubor
Ctrl + Y smazat řádek
Ctrl + F hledat
F3 najít další
Ctrl + Alt + U změnit text na velká písmena
Ctrl + Alt + L změnit text na malá písmena
Ctrl + Alt + <- (šipka doleva) zarovnat doleva
Ctrl + Alt + -> (šipka doprava) zarovnat doprava
Ctrl + Z vrátit (změnu)) o kror zpět
Ctrl + Shift + Z vrátit (znovu provést) vrácenou změnu
Ctrl + Tab přepínání mezi záložkami
Ctrl + kliknutí na odkaz otevře odkaz v prohlížeči
Tab posunutí označené bloku textu doprava
Shift + Tab posunutí označeného bloku textu doleva
F2 zobrazí/schová panel nástrojů
F11 zobrazení celé obrazovky
F1 nápověda, v „Keyboard shortcuts“ je seznam klávesových zkratek

 

Logování pomocí log4j

Nejdříve je potřeba přidat knihovnu log4j do pom.xml

<dependency>
	<groupId>log4j</groupId>
	<artifactId>log4j</artifactId>
	<version>1.2.17</version>
</dependency>

Pak si vytvoříme třídy, které budeme používat a ze kterých budeme logovat.

MyLog4j.java

import org.apache.log4j.Logger;

public class MyLog4j {

	private static Logger logger = Logger.getLogger(MyLog4j.class);

	public void log() {
		logger.info("logging using org.apache.log4j.Logger");
	}
}

App.java

public class App {
	public static void main(String[] args) {
		MyLog4j myLog4j = new MyLog4j();
		myLog4j.log();
	}
}

Číst dálLogování pomocí log4j

Soubor /etc/shadow

Soubor /etc/shadow obsahuje zahešovaná hesla a je přístupný pouze super uživateli. Podobně jako /etc/passwd obsahuje informace oddělené dvojtečnou.

root:!:17245:0:99999:7:::
daemon:*:17212:0:99999:7:::
vitfo:$6jadKw952eh...:17245:0:99999:7:::
 1. uživatelské jméno
 2. zahešované heslo
 3. čas poslení změny hesla
 4. počet dní do možnosti změny, 0 znamená zádná omezení
 5. počet do změny hesla, 99999 znamená, že není omezena platnost hesla
 6. počet dní před vypršením hesla kdy budete varováni
 7. počet dní kdy bude účet zablokován
 8. počet dní kdy účet vyprší
 9. vyhrazeno, nepoužívá se

Příkaz passwd změní heslo aktuálního uživatele

Příkaz sudo passwd username změní heslo specifikovaného uživatele

Zdroje:

Zrušení generování defaultního javadoc ve třídě v Idea IDE

Při vytvoření nové třídy v Idea IDE se vygeneruje defaultní javadoc v tomto tvaru:

/**
 * Created by username on 13. 6. 2017.
 */

Pokud používáte např. Git (nebo obdobný nástroj pro správu verzí), je tento komentář zcela zbytečný, protože informace o tom, kdo daný soubor vytvořil nebo kdo v něm prováděl změny uchovává daný nástroj (a v Idea IDE se dají lehce zobrazit pomocí „Anotate“).

Pokud nechceme, aby se při vytváření třídy generoval tento javadoc, stačí tato změna v nastavení Idea IDE:
File -> Settings -> Editor -> File and Code Templates -> záložka Files -> vyhledat Class -> odmazat #parse(„File Header.java“) -> potvrdit

idea_generating_default_javadoc

Zdroj: https://stackoverflow.com/…-header-generation

Soubor /etc/passwd

Soubor /etc/passwd obsahuje seznam účtů a informace o nich. Každý záznam obsahuje sedm položek oddělených dvojtečkou např.:

root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
postgres:x:122:129:PostgresSQL administrator:/var/lib/postgresql:/bin/bash
 1. uživatelské jméno (username)
 2. heslo (password) je ve skutečnosti umístěno v souboru /etc/shadow
 3. uživatelské id (UID – user id)
 4. id skupiny (GID – group id)
 5. komentář
 6. domovský adresář (home directory)
 7. shell (většinou)

Soubor passwd je běžně čitelný komukoliv, ale změny může provádět jen super user. Enkryptovaná hesla jsou uložna v souboru /etc/shadow. passwd je také nástroj pro změnu hesla.

Zdroj: en.wikipedia.org/wiki/Passwd