Události

V kategorii „Události“ se vyskytují speciální bloky kódu. Tyto bloky, zvané události, reagují na určitou aktivitu, činnost, událost. Přesněji řečeno pokud určitá událost nastane, daný blok ji odchytí a spustí příkazy, které po něm následují.

Událostí existuje celá řada. Můžeme reagovat na stisknutí určité klávesy na klávesnici, na kliknutí myši na postavu, na kliknutí na ikonu vlajky, atd. Ukážeme si to na následujícím příkladu.

Klikněte na kategorii „Události“ a vyberte událost „po kliknutí na mě“. K této události (k tomuto bloku) přidejte příkaz „skryj se“. Ten naleznete v kategorii „Vzhled“. Skrytí nastavte na 3 vteřiny (kategorie „Ovládání“). Po této době postavu zase ukážeme (příkaz „ukaž se“). Tento blok kódu se spustí po kliknutí myší na postavu.

scratch_udalosti_01

Nyní použijeme událost „po stisku klávesy …“ a vybereme „mezerník“. Budeme chtít, aby se po stisknutí klávesy mezerník přehrál zvuk mňoukání. S příkazy pro přehrání zvuku jsme se zatím nesetkali, ale používají se obdobně jako ty, které už známe. Klikněte na kategorii „Zvuk“ a vyberte příkaz „přehraj zvuk …“ a vyberte „meow“.

scratch_udalosti_02

Jako další budeme chtít reagovat na stisknutí šipky vlevo. V kategorii „Události“ vyberte událost „po stisku klávesy …“ a vyberte „šipka vlevo“. Následně přidáme příkaz pro změnu polohy doleva o desek kroků.

scratch_udalosti_03

Obdobně to provedeme i pro událost stisknutí pravé šipky.

scratch_udalosti_04

Nyní máme program, který dokáže reagovat na stisknutí levé a pravé šipky, mezerníku a na kliknutí myší na postavu.

Zde je odkaz na projekt: https://scratch.mit.edu/projects/92478936/