Update prohlížeče Brave na Linux Mint

Postup je podobný instalaci, která je popsána na oficiálních stránkách.

sudo apt install curl

sudo curl -fsSLo /usr/share/keyrings/brave-browser-archive-keyring.gpg https://brave-browser-apt-release.s3.brave.com/brave-browser-archive-keyring.gpg

echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/brave-browser-archive-keyring.gpg] https://brave-browser-apt-release.s3.brave.com/ stable main"|sudo tee /etc/apt/sources.list.d/brave-browser-release.list

sudo apt update

Rozdíl je v poslením kroku, kdy se zadá:

sudo apt install --only-upgrade brave-browser

Ve výpisu v konzoli je pak možné vidět následující:

Preparing to unpack .../brave-browser_1.56.20_amd64.deb ...
Unpacking brave-browser (1.56.20) over (1.30.86) ...
Setting up brave-browser (1.56.20) ...

Root oprávnění v docker kontejneru

Docker nabízí příkaz exec, který spustí zadaný příkaz v běžícím kontejneru. Pokud tedy máme kontejner s názvem postgres, který obsahuje PostgreSQL databázi, pak příkazem docker exec -it postgres psql -U postgres spustíme v kontejneru postgres příkaz psql s paramatrem -U (uživatelské jméno) postgres. Tím se přihlásíme k databázi běžící v kontejneru.

Někdy můžeme chtít v kontejneru vykonávat nějakou činnost (např. vytvářet složky), k čemuž ale občas potřebujeme root oprávnění. Takto se vytvoříme složku realms v kontejneru s názvem keycloak. Do kontejneru se přihlásíme jako root: docker exec -u 0 keycloak bash -c "mkdir realms"

Lens zobrazí pouze černou obrazovku

Pokud by vám přestal fungovat Lens (spustí se, připojí se ke clusteru, ale zobrazí pouze černou obrazovku), tak řešením je nastavit v preferencích (File -> Preferences -> Kubernetes) Download kubectl binaries matching the Kubernetes cluster version na false

a následně vymazat obsah složky ~/.config/Lens/lens-local-storage a Lens restartovat.


Zdroj: github.com/lensapp/lens/issues/4018

Zobrazení složky ve stromové struktuře v Ubuntu

K zobrazení složky ve stromové struktuře slouží program tree.

sudo apt install tree

Nyní stačí být ve složce, kterou chcete zobrazit a napsat tree.

tree
.
├── A
├── B
│   ├── BB
│   │   ├── one.txt
│   │   └── two.txt
│   └── BBB
│     └── three.txt
└── C
  ├── CC
  ├── CCC
  │   └── four.txt
  └── CCCC

Volba -a zobrazí také skryté soubory.

tree -a
.
├── A
│   └── .hidden.txt
├── B
│   ├── BB
│   │   ├── one.txt
│   │   └── two.txt
│   └── BBB
│     └── three.txt
└── C
  ├── CC
  │   └── another_hidden.txt
  ├── CCC
  │   └── four.txt
  └── CCCC

Pokud chcete pouze adresáře, použijte volbu -d.

Číst dálZobrazení složky ve stromové struktuře v Ubuntu

Přidání adresáře do path v Linuxu

Pro přidání adresáře do proměnné PATH otevřete soubor ./bashrc, který se nachází v domovském adresáři a na konec souboru napište

export PATH="$HOME/bin:$PATH"

Tento příkaz přidá adresář /bin nacházející se v domovském adresáři do proměnné PATH. Kontrolu můžete provést napsáním echo $PATH do terminálu. Tento příkaz vypíše hodnotu proměnné PATH.

Zdroj: linuxize.com/post/how-to-add-directory-to-path-in-linux/

K čemu je soubor ./bashrc

Soubor ./bashrc v Linuxu je skriptový soubor, který se spustí/vykoná při přihlášení uživatele. Soubor obsahuje řadu nastavení (barvy, historie shellu, aliasy, …). Jedná se o skrytý soubor, který se nachází v domovském adresáři.

Pokud chcete, aby se změny v tomto souboru projevili i v aktuálním terminálu, použijte příkaz source .bashrc.

Zdroj: journaldev.com/41479/bashrc-file-in-linux

Přidání uvozovek na začátek a konec každého řádku v souboru pomocí awk

Awk příkaz v příkazové řádce Linuxu, který umožňuje modifikovat soubor. Pro přidání prefixu na začátek souboru se použije příkaz

awk '{print "PREFIX"$0}' FILE

Pro přidání suffixu příkaz

awk '{print $0"SUFFIX"}' FILE

Pokud potřebujete v rámci textu přidat jednoduché uvozovky, je třeba použít '\''.

Jako příklad použiji tento soubor s názvem pokus.

lksajfs
asklfa
ksfawoowp
2526827628276262
koishf
a

sjfoisfj
osfo

Následujícím příkazem vytvořím nový soubor s názvem pokus-modified, který bude mít na začátku každé řádky jednoduchou uvozovku a na konci jednoduchou uvozovku a čárku.

awk '{print "'\''"$0}' pokus | awk '{print $0"'\'',"}' > pokus-modified

Takto bude vypadat modifikovaný soubor.

'lksajfs',
'asklfa',
'ksfawoowp',
'2526827628276262',
'koishf',
'a',
'',
'sjfoisfj',
'osfo',

Zdroje: