Vysvětlení adresářové struktury

Adresářová struktura v Linuxu začíná kořenovým adresářem, který se označuje znakem / (lomítko). Často se označuje anglickým názvem root (kořen). Ta potom obsahuje další adresáře (složky) a soubory. Většina adresářů v kořenovém adresáři má svůj význam a najdete. Zde jsou některé:

/ – kořen souborového systému, začátek stromové struktury

/bin – základní spustitelné soubory (programy) pro použití všemi uživateli

/boot – zde je umístěno jádro (kernel) systému a jeho mapa, initrd, soubory zavaděče (boot loader) GRUB

/dev – soubory v tomto adresáři reprezentují jednotlivá fyzická zařízení nebo pseudozařízení systému. Také jsou zde další speciální soubory.

/etc – globální konfigurační soubory systému

/home -zde jsou domovské adresáře jednotlivých uživatelů. Pokud jste jediným uživatelem systému, bude zde pouze váš adresář. V mém případě je kořenovém adresáři / adresář home a v něm další adresář s názvem vitfo (/home/vitfo)

/lib – základní sdílené knihovny systému, mapování klávesnice a konzolové fonty, moduly pro jádro systému (kernel)

/lost+found – ztracené a opravené soubory po chybách FS (ext2,ext3)

/mnt – do místních podadresářů se připojují další souborová zařízení, např. do „/mnt/floppy“ disketa, do „/mnt/cdrom“ CD ap.

/opt – zde bývají SW aplikace, které nejsou standardní součástí distribuce

/proc – soubory nastavení a stavu systému a jednotlivých procesů – dalo by se říci, že je to mapa stavu paměti RAM

/root – domovský adresář superuživatele (root), domovský adresář administrátora, který není přístupný ostatním

/sbin – systémové privilegované spustitelné soubory (programy), používané uživatelem root

/sys – virtuální adresář (jádra 2.6.x)

/tmp – adresář pro dočasné a pomocné soubory

/usr – další stromová struktura, obsahuje velké množství informací, jako knihovny, zdrojové kódy, spustitelné soubory, konfigurační soubory a další. Nejdůležitější z nich jsou: /var (soubory, jejichž obsah se během chodu systému většinou mění)