Domovský adresář a cesty

Domovský adresář

Protože domovský adresář se používá často a často je třeba se do něj vracet, dostal přiřazen speciální znak. Není tedy třeba vypisovat celou cestu, když se do něj chceme vrátit. Domovský adresář se označuje znakem tilda (vlnovka) ~ . Tildu napíšete pomocí pravého Alt + A.

Přesuneme se do kořenového adresáře.

cd /

Pokud bychom se nyní chtěli přesunout do domovského adresáře, existuje několik způsobů:

1 Pomocí zadání absolutní cesty

cd /home/vitfo

2 Cestu můžeme zadat relativně (více v další části)

Pokud jsme v adresáři /etc, můžeme napsat

cd ..
cd home
cd vitfo

Lze to zapsat i na jeden řádek

cd ../home/vitfo

3. Použijeme znak pro domovský adresář.

cd ~

Řekl bych, že třetí způsob je nejjednodušší.

Relativní versus absolutní cesta

Doposud jsme zadávali cestu k adresářům absolutně. To znamená, že jsme uváděli celou cestu od kořenového až do koncového adresáře. Cestu lze zadat ale i jinak. Pokud se chcete dostat do nadřazeného adresáře použijete příkaz pro změnu adresáře dvě tečky.

cd ..

Dvě tečky označují nadřazený adresář. Jedna tečka označuje aktuální adresář. Relativní cesta bere za začátek aktuální umístění. Když jsem v adresáři home, nadřazená složka bude kořenový adresář a podřazené složky budou ty, které se nachází v adresáři home.

Přesuneme se do domovského adresáře

cd ~

Přesuneme se do nadřazeného adresáře

cd ..

Přesuneme se do kořenového adresáře (nadřazený adresář home).

cd ..

Přesuneme se opět do domovského adresáře.

cd ~

Pokud se nacházíme v nějakém adresáři a chceme se dostat do podadresáře (do adresáře, který se nachází v tomto adresáři), stačí uvést název a není třeba uvádět celou cestu. Ukážeme si to na příkladu.

Přesuneme se do kořenového adresáře.

cd /

Nyní do adresáře home.

cd home

Všimněte si, že jsme cestu uvedli bez počátečního / čili tato cesta je relativní. Příkaz říká, že se má aktuální pozice přesunout do adresáře home, který je v aktuálním adresáři.

A nyní se přesuneme do domovského adresáře (v mém případě vitfo).

cd vitfo

Quiz

  1. Jak se označuje nadřazená složka.
  2. Jaký je rozdíl mezi relativní a absolutní cestou.
  3. Jakým znakem se označuje domovský adresář uživatele.
  4. Jakým příkazem se dostanete do domovského adresáře (složky).

Úkoly

Přesuňte se do adresáře etc, který je v kořenovém adresáři a vypište jeho obsah. Následně se přesuňte do domovského adresáře. Zadání zkuste vyřešit zadáním cesty absolutně, relativně a pomocí speciálního znaku. Budou tedy tři řešení.