Ubuntu Unity: Změna velikosti nastavení ikon Launcheru

Lancher nebo-li panel pro rychlé spuštění programů má řadu nastavení. V tomto příspěvku ukážu, jak měnit velikost ikon zobrazovaných v tomto panelu. K nastavení se dostaneme přes Nastavení systému (ikona v panelu s ozubeným kolečkem) -> Vzhled -> a v záložce Vzhled dole je posuvník Velikost ikon Launcheru. S velikostí je třeba trochu experimentovat, než najdete tu, která vám bude nejvíce vyhovovat.

ubuntu-nastaveni-velikosti-ikon-v-launcheru

První nastavení gitu

Základní nastavení gitu je toto:

git config --global user.name "Moje Jméno"
git config --global user.email mujmail@example.cz

Pokud například nebudete mít nastaven email, nebudete moci komitovat změny:

fatal: unable to auto-detect email address

Příkaz git config -l (nebo –list) vypíše aktuální nastavení (viz zde).

Více informací o nastavení gitu: git-scm.com/book/cs…mu-Git

Nastavení klávesových zkratek v Ubuntu

Klávesové zkratky v Ubuntu lze nastavit v: Nastavení systému (ikona s ozubeným kolem v Launcheru – lišta s programy k rychlému spuštění) -> Klávesnice -> Zkratky. Některé činnosti nemají přiřazenu žádnou klávesovou zkratku a jsou označeny jako „Vypnuto“. Některé aktivity (činnosti) jsou přeložené, ale některé mají anglický název. Pokud např. budeme chtít přiřadit klávesovou zkratku zobrazení plochy (zmenšení všech otevřených oken), najdeme si danou aktivitu v záložce Rozcestník, kde najdeme „Hide all normal windows“. V operačním systému Windows má tato činnost přiřazenou klávesovou zkratku klávesa Windows + D. Stejnou použiji i v Ubuntu. Klikněte na „Hide all normal windows“ a stiskněte požadovanou kombinaci kláves. To je vše. Klávesová zkratka je nastavena.

ubuntu-nastaveni-klavesovych-zkratek

Ruby – práce se soubory (xml a json)

Minule jsme se podívali na formáty txt a csv. Nyní si ukážeme základní zpracování dat ve formátu json a xml.

1 – JSON. Zde si vezmu na výpomoc příklad použitý na www.tutorialspoint.com (https://www.tutorialspoint.com/json/json_ruby_example.htm)

Mějme následující vstupní soubor, který chceme načíst

{
  "President": "Alan Isaac",
  "CEO": "David Richardson",
 
  "India": [
   "Sachin Tendulkar",
   "Virender Sehwag",
   "Gautam Gambhir"
  ],

  "Srilanka": [
   "Lasith Malinga",
   "Angelo Mathews",
   "Kumar Sangakkara"
  ],

  "England": [
   "Alastair Cook",
   "Jonathan Trott",
   "Kevin Pietersen"
  ]
	
}

V rámci ruby si musíme opět nejdříve vyzádat potřebné knihovny

  require 'json'

a pak již můžeme načíst soubor

  json = File.read('input.json')
  obj = JSON.parse(json)

pro parsování stringu do formátu JSON pak použijeme příkaz

  JSON.parse(string)

velmi důležitá metoda pak je „generate(obj, pots=nil)“ . Tato umožňuje vytvoření JSON dokumentu z Ruby. Na druhé straně pak máme metodu „load(source, proc = nil, options = {})“, která umožňuje získání ruby datové struktury přímo z JSONu.

nyní se podíváme na jednoduchou ukázku práce s formátem JSON. Jedná se jednoduché cvičení ze script Unicorn College

  require "json"
  data = [1, "hello", true, {3 => 4, "key" => "value"}]

  serialized_data = JSON.generate(data)
  puts serialized_data

  data = JSON.parse(serialized_data)

  File.open("data.json", "w") do |file|
   file.write(serialized_data)
  end

   pretty_serialiazed_data = JSON.pretty_generate(data)
   File.open("pretty_data.json", "w") do |file|
   file.write(pretty_serialiazed_data)
  end


  deserialized_data = nil
  File.open("data.json", "r") do |file|
   deserialized_data = JSON.parse(file.read)
  end

2 – XML. Další docela obsáhlou podkapitolou bude práce s xml. Pro zjednodušení a také z praktických důvodů si zde ukážeme pouze zpracování ve spolupráci s knihovnou nokogiri

Opět si musíme nejdříve vyžádat potřičnou knihovnu

  require "nokogiri"

Než se ale pustíme dál, tak se podíváme na dvě motody, které následně použijeme. Metoda xpath vrací kolekci, kdežto metoda at_xpath nám vrátí první položku takovéto kolekce.

Nyní již pojďme na vlastní načítání, zde využiji opět ukázku ze skript Unicorn College

Mějme xml dokument s následující strukturou


 
  James
  Smith
  
  
   
   
   
   
   
  
 

ten pak následně načítáme tímto způsobem

students = []
File.open("study_results.xml", "r") do |file|
 doc = Nokogiri::XML::Document.parse(file)
 doc.root.xpath("student").each do |student_element|
  first_name = student_element.at_xpath("first_name").content
  last_name = student_element.at_xpath("last_name").content
  date_of_birth_element = student_element.at_xpath("date_of_birth")
  day = date_of_birth_element["day"].to_i
  month = date_of_birth_element["month"].to_i
  year = date_of_birth_element["year"].to_i
  student = Student.new(first_name, last_name, Time.new(year, month, day))
  study_results = {}
  student_element.at_xpath("study_results").xpath("subject").each do |subject_element|
   subject_code = subject_element["code"]
   grade = subject_element["grade"]
   study_results[subject_code] = grade
  end
  student.study_results = study_results
  students << student
 end
end

Jak je vidět i samotný code odráží komplexnost dokumentu. Nejinak je tomu u zápisu, kde se opět podíváme na scripta z Unicorn College, která nám přiblíží zápis s pomocí třídy Nokogiri::XML:Builder.

require "nokogiri"
require "yaml"
 
require_relative "quiz_classes.rb"
 
source_file = "quiz_object.yaml"
target_file = "quiz.xml"
 
# load quiz data
quiz = YAML.load_file(source_file)
 
# create a new Builder instance
builder = Nokogiri::XML::Builder.new do |xml|
 # create the root element ("quiz")
 xml.quiz({"name" => quiz.name, "author" => quiz.author}) do
  # iterate over all questions
  quiz.questions.each do |question|
   # create a "question" element
   xml.question({"text" => question.text}) do
    # iterate over all answers
    question.answers.each do |answer|
     # create an "answer" element
     xml.answer(answer.text, {"correct" => answer.correct ? 1 : 0})
    end
   end
  end
 end
end
 
# save the XML document to a file
File.open(target_file, "w") do |file|
 file.puts builder.to_xml
end

Výsledný výstup pak vypadá následovně 
  Torino
  San Marino
  Vatikan
  Terst
 

Java 8 – filter a map

Java 8 představila streamy a ty mají různé metody. V tomto příspěvku si ukážeme použití metod filter a map. Z původního seznamu se nejdříve vyfiltrují položky, které mají (present) status a vrátí se nový seznam, který obsahuje tyto statusy.

import java.util.Arrays;
import java.util.List;
import java.util.Optional;
import java.util.stream.Collectors;

public class App2 {

	public static void main(String[] args) {
		List<MO> list = Arrays.asList(
				new MO(Optional.of(Status.CLOSED.getId()), "AAA"),
				new MO(Optional.of(Status.OPEN.getId()), "BBB"),
				new MO(Optional.empty(), "CCC"),
				new MO(Optional.empty(), "DDD"),
				new MO(Optional.of(Status.OPEN.getId()), "EEE")
		);

		List<Long> open = list.stream()
			.filter(myObject -> myObject.getStatus().isPresent())
			.map(myObject -> myObject.getStatus().get())
			.collect(Collectors.toList());

		open.forEach(System.out::println);
	}

	private enum Status {
		OPEN(1L), CLOSED(2L);

		private long id;

		private Status(long id) {
			this.id = id;
		}

		public long getId() {
			return id;
		}
	}
}
 class MO {

	private Optional<Long> status;
	private String name;

	public MO(Optional<Long> status, String name) {
		this.status = status;
		this.name = name;
	}

	public Optional<Long> getStatus() {
		return status;
	}

	public void setStatus(Optional<Long> status) {
		this.status = status;
	}

	public String getName() {
		return name;
	}

	public void setName(String name) {
		this.name = name;
	}
}

Výsledek:

2
1
1