Volné místo na disku v Linuxu

Pro zjištění volného místa na disky slouží příkaz df -h (human readable)

Souborový systém Velikost Užito Volno Uži% Připojeno do
/dev/sda1      6,8G 6,3G 169M 98% /
none         4,0K   0 4,0K  0% /sys/fs/cgroup
udev         487M 4,0K 487M  1% /dev
tmpfs        100M 916K  99M  1% /run
none         5,0M   0 5,0M  0% /run/lock
none         497M   0 497M  0% /run/shm
none         100M  20K 100M  1% /run/user
Sdílené       215G 189G  26G 89% /media/sf_Sdílené

Konfigurační soubor postgresql.conf

Umístění
Umístění tohoto konfiguračního souboru na vašem systému zjistíte dotazem do pohledu (view) pg_settings.

SELECT setting FROM pg_settings WHERE name = 'config_file';

Popis
Soubor postgresql.conf je čten při startu serveru. Některé změny v nastavení v tomto souboru vyžadují reload, nekteré restart serveru. To zda je potřeba reload nebo restart poznáte podle sloupce context. Hodnota user znamená, že stačí reload. Pokud je hodnota postmaster, je třeba pro změny provést restart.
Sloupec unit určuje měrnou jednotku pro sloupce setting (současná hodnoty), boot_val (výchozí hodnoty) a reset_val (nová hodnota). Pokud se hodnoty ve sloupcích setting, boot_val a reset_val liší, je potřeba reload nebo reset.

SELECT name, short_desc, context, unit, setting, boot_val, reset_val 
FROM pg_settings 
WHERE name IN ('max_connections', 'shared_buffers', 'effective_cache_size', 'work_mem', 'maintenance_work_mem');

     name     |              short_desc              | context  | unit | setting | boot_val | reset_val
----------------------+-----------------------------------------------------------------+------------+------+---------+----------+-----------
 effective_cache_size | Sets the planner's assumption about the size of the disk cache. | user    | 8kB | 524288 | 524288  | 524288
 maintenance_work_mem | Sets the maximum memory to be used for maintenance operations. | user    | kB  | 65536  | 65536  | 65536
 max_connections   | Sets the maximum number of concurrent connections.       | postmaster |   | 100   | 100   | 100
 shared_buffers    | Sets the number of shared memory buffers used by the server.  | postmaster | 8kB | 16384  | 1024   | 16384
 work_mem       | Sets the maximum memory to be used for query workspaces.    | user    | kB  | 4096  | 4096   | 4096

Číst dálKonfigurační soubor postgresql.conf

Velikost RAM v Linuxu

Informace o operační paměti se nacházejí v souboru /proc/meminfo.

less /proc/meminfo
MemTotal:    1017048 kB
MemFree:     338264 kB
MemAvailable:   628572 kB
Buffers:      81348 kB
...

K zobrazení informací o paměti ve zjednodušené a čitelné podobě slouží příkaz free s přepínačem -h (zobrazí výstup s příponami označující velikost: K – kilo, M – mega, G – giga, …)

       total    used    free   shared  buffers   cached
Mem:     993M    662M    330M    2,6M    79M    307M
-/+ buffers/cache:    275M    717M
Swap:     1,0G     0B    1,0G

Zdroj: cyberciti.biz/faq/ram-size-linux/