Peníze vs měna

Peníze vs měna

Měna je konkrétní peněžní jednotka určitého státu. Měnou České republiky je Česká koruna. Peníze jsou prostředek směny. To jest prostředek používaný při směně. Bavíme se zde o nepřímé směně. Přímá směna by byla přímá výměna zboží za jiný druh zboží (např. slepice za boty). Peníze vznikly jako produkt trhu, který zjednodušuje směnu a uchovává (měl by) hodnotu. Peníze můžeme rozdělit do několika skupin:

  • Komoditní peníze
  • Papírové peníze a mince
  • Kryptoměny
  • Fiatové peníze
  • Bankovní peníze
  • Účetní peníze

Komoditní peníze, na rozdíl od ostatních, mají svoji vnitřní hodnotu. To znamená, je mají další možnost uplatnění. Komoditní peníze jsou například drahé kovy. Jak zlato, tak stříbro, mají uplatnění i mimo pouhou směnu za zboží (šperkařství, průmysl, …). Pokud bychom by se tedy přestaly používat pro směnu, stále by měly hodnotu.

Papírové peníze a mince jsou většinou vydávány centrální bankou. Nemusí to být ale vždy. Například jsou vydávány i pamětní mince, nebo jsou vydávány zlaté či stříbrné mince. Ale klasické papírové a kovové peníze, které používáme běžně pro placení v rámci České republiky, jsou vydávány pouze Českou národní bankou a nesmí je vydávat nikdo jiný. To je rozdíl oproti bankovním penězům. Dalo by se i říct, že i bankovky a mince mají svoji vnitřní hodnotu, ale ta je oproti komoditním penězům minimální. Mince nejsou z vzácného kovu (ideálně jsou co nejlevnější na výrobu) a bankovky mají jen cenu papíru. Pokud by přestaly platit, měly by svazky bankovek pouze cenu papíru ve sběrně.

Kryptoměny jsou zcela nová kategorie peněz. V názvu je slovo měna, ale řada zdrojů je považuje za komoditní peníze. Ale můžeme je označovat i za měnu, protože např. v Salvadoru je Bitcoin oficiální měnou.

Fiatové peníze (fiat měna) jsou peníze s nuceným oběhem nebo-li jinak řečeno je to zákonná měna. Spadají zde státní měny. Tato měna není většinou ničím kryta (např. v dobách zlatého standardu byla krytá zlatem a bankovka představovala směnku na drahý kov) a představuje peníze nařízené státem pro užití ke směně. Hodnota je závislá na důvěryhodnosti daného státu a na státní měnové politice. Jinak řečeno je hodnota těchto peněz dána důvěrou v aktuální politickou reprezentaci daného státu a politiku centrální banky. Pokud tato důvěra klesne, hodnota měny se může dostat na nulu.

Měna s nuceným oběhem či peníze s nuceným oběhem jsou peníze vytvořené mocí úřední, tedy takové peníze, jejichž hodnota je stanovena zákonem. Měna s nuceným oběhem se objevuje i pod názvy zákonná měna, fiat měna (obdobně fiat peníze), kde slovo fiat je ve významu rozkaz či nařízení (v angličtině) nebo budiž tak (v latině).
cs.wikipedia.org (15.1.2022)

Bankovní peníze jsou různé šeky a potvrzení o uložení hotovosti. V dnešní době jde o okrajovou záležitost.

Účetní peníze jsou bezhotovostní peníze, které vznikají účetním zápisem v bance a jedná se pouze o záznam na počítači banky. Zároveň se jedná o fiat peníze. Pokud banka poskytne deset úvěrů v hodnotě jednoho milionu korun, v oběhu se objeví deset nových milionů. Pokud toto čtete a napadne vás inflace, tak jste blízko. Ale o tom někdy jindy v jiném příspěvku. Z toho plyne i to, že existuje mnohem více korun v elektronické podobně, než je jich ve formě bankovek a mincí.

Soukromé banky, ač nemohou emitovat vlastní bankovky a mince, jsou nedílnou součástí moderního peněžního systému a ovlivňují množství peněz v ekonomice. V době existence elektronických peněz jsou to totiž právě komerční banky, které vytváří nové peníze tím, že svým klientům poskytují úvěry. K poskytnutí úvěru přitom komerční banka nemusí mít k dispozici vklady jiných klientů. Zjednodušeně řečeno, elektronické peníze v komerční bance vzniknou pouhým kliknutím v počítači, kterým se připíše úvěr na účet klienta. Nevytváří se tím však žádné nové bohatství, neboť spolu s novými penězi vzniká závazek klienta tyto peníze v budoucnu komerční bance splatit.
cnb.cz/cs/menova-politika/vzdelavani/menova-politika-clanky/01-penize-a-centralni-banka/ (15.1.2022)

Zdroje:

Napsat komentář