Update prohlížeče Brave na Linux Mint

Postup je podobný instalaci, která je popsána na oficiálních stránkách.

sudo apt install curl

sudo curl -fsSLo /usr/share/keyrings/brave-browser-archive-keyring.gpg https://brave-browser-apt-release.s3.brave.com/brave-browser-archive-keyring.gpg

echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/brave-browser-archive-keyring.gpg] https://brave-browser-apt-release.s3.brave.com/ stable main"|sudo tee /etc/apt/sources.list.d/brave-browser-release.list

sudo apt update

Rozdíl je v poslením kroku, kdy se zadá:

sudo apt install --only-upgrade brave-browser

Ve výpisu v konzoli je pak možné vidět následující:

Preparing to unpack .../brave-browser_1.56.20_amd64.deb ...
Unpacking brave-browser (1.56.20) over (1.30.86) ...
Setting up brave-browser (1.56.20) ...