Výuka programování pro děti

Nedávno publikovaný článek s názvem Školy informatiku neřeší, říkají zakladatelky kurzů programování pro děti mě přiměl k tomu, zjistit si více informací o tom, jaké mají rodiče možnosti, když chtějí nechat děti naučit základům programování. Vynechám možnost, kdy se to rodiče sami naučí a pak to učí děti. Aplikací a programovacích jazyků je dostatek. Jak je to ale s kroužky na výuku programování? Nažhavil jsem Google a zkusil vyhledat programovací kroužky pro děti v Praze. A výsledek? Hodně slabé.

Kromě projektu Make it Today který pro výuku využívá jazyk Scratch, Guaranty Learning, ke kterému jsem příliš informací nezjistil až na to, že se jedná o ruský projekt (více zde), stojí za zmínku ještě TIB, kde vyučují programování v Baltíkovi. MakeItToday je začínající projekt na Praze 6 a TIB (Tvořivá Informatika s Baltíkem) funguje již řadu let na několika školách v Praze a též v Českých Budějivicích a kromě programování v Baltíkovi se věnují i Androidu, C#, robotice (více zde) a též pořádají soutěže. To je vše, co se mi podařilo najít pro Prahu. Pár kroužků lze najít v dalších velkých městech. Zaujalo mě např. Centrum robotiky v Plzni. Suma sumárum ale můžu říct, kroužků, kde vaše děti seznámí s programováním, moc není.

Baltík v příkladech: Vyčarování moře a pevniny

Zadání:
Vyčarovat modrou plochu (moře) a v horní části pevninu

Autor:
Honzík, věk 6 let a 10 měsíců

Řešení:

baltik_more_a_pevnina

Výsledek:

baltik_more_a_pevnina_reseni

Vysvětlení:

baltik_more_a_pevnina_vysvetleni_01

Nastaví rychlost čarování na 5 (čím vyšší číslo tím vyšší rychlost).

baltik_more_a_pevnina_vysvetleni_02

Na celou obrazovku (má 150 políček) vyčaruje modrou plochu.

baltik_more_a_pevnina_vysvetleni_03

Přemístí Baltíka na souřadnice x = 14 a y = 0 (levý horní roh obrazovky – čísluje se od nuly).

baltik_more_a_pevnina_vysvetleni_04

15 {…} znamená, že se 15 krát provede to, co je uvedeno v závorce. V ní je v tomto případě uvedeno, že se má vyčarovat pevnina (zelená plocha) na místo výskytu Baltíka (Baltík nečaruje před sebe, ale na místo, kde právě je).

Příkaz tar a jeho podivnosti

Příkaz tar se používá k uložení souborů do jediného archivačního souboru (z několika souborů se vytvoří jeden).

Původně pomáhal při archivaci souborů na páskových jednotkách, ale později se jeho užívání rozšířilo a dnes je používán zkrátka tam, kde je vhodné pro účely distribuce či archivace sloučit více souborů do jednoho tak, aby se zachovaly informace o adresářové struktuře, přístupových právech a dalších atributech, které běžně souborový systém obsahuje.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Tar_(informatika)

A jaké podivnosti? Většině příkazů je jedno, v jakém pořadí se uvádějí přepínače. Zda uvedete -cfv nebo -cvf je většinou jedno. Zde tomu ale tak není. Přepínač -c znamená create (vytvořit archív). Přepínač -f znamená file (vytvoř soubor) a očekává název souboru, který má vytvořit. Přepínač -v znamená verbose (vypisuje informace o průběhu). Pokud zadáte přepínače v pořadí -cfv nazev_souboru adresar_se_soubory, skončí to chybou případně vytvořením archivu s názvem v (c vytvoř archiv, f jako soubor, v s tímto názvem). Při googlení jsem narazil na tuto větu, která příkaz tar pěkně vystihuje:

tar’s command line is one of Unix’s little mysteries

Zdroj: https://docstore.mik.ua/orelly/unix3/upt/ch38_12.htm

Nejjednodušším řešení je používat přepínače bez znaku -.

tar cfv mujarchiv.tar adresar

Git a chyba: Filename too long unable to checkout working tree

Při clonování úložiště můžete dostat chybu s hláškou "Filename too long unable to checkout working tree". Řešením je úprava konfigurace Gitu:

git config --system core.longpaths true

V případě, že dostanete další chybu (používáte Windows a git bash) a to "error: could not lock config file C:\Program Files\Git\mingw64/etc/gitconfig: Permission denied" je třeba spustit textový editor jako administrátor -> otevřít soubor .gitconfig a přidat

[core]
 longpaths = true

Smazání několika větví najednou v Gitu

Příkaz git branch bez volby (nebo git brach --list) vrátí existující větve.

git branch --delete vetev

Smaže určenou větev.

git branch --delete vetev_1 vetev_2 vetev_3

Smaže všechny zadané větve.

git branch --delete `git branch | grep -E 'feature/*'`

Smaže všechny větve, jejichž název začíná na „feature/“ V případě, že někteřá z větví není zcela mergnutá, nebude vymazána (ostatní ano). Pokud si jste jisti a opravdu chcete smazat všechny je třeba zadat:

git brach --delete --force `git branch | grep -E 'feature/*'`

Volbu –delete –force je možná nahradit za -D, která má stejný význam.