Smazání několika větví najednou v Gitu

Příkaz git branch bez volby (nebo git brach --list) vrátí existující větve.

git branch --delete vetev

Smaže určenou větev.

git branch --delete vetev_1 vetev_2 vetev_3

Smaže všechny zadané větve.

git branch --delete `git branch | grep -E 'feature/*'`

Smaže všechny větve, jejichž název začíná na „feature/“ V případě, že někteřá z větví není zcela mergnutá, nebude vymazána (ostatní ano). Pokud si jste jisti a opravdu chcete smazat všechny je třeba zadat:

git brach --delete --force `git branch | grep -E 'feature/*'`

Volbu –delete –force je možná nahradit za -D, která má stejný význam.

Napsat komentář