Nový projekt v Idea IDE ze vzdáleného Git úložiště

Idea IDE má velmi dobře propracovánu spolupráci s verzovacím systémem Git. Pro vytvoření nového projektu z existujícího Git úložiště (repository) je postup následující: File -> New -> Project from Version Control -> Git

Otevře se okno, do kterého zadáte Git Repostory URL (adresa vzádleného úložiště), Parent Directory (ve Windows to bývá C:\Users\user-name\IdeaProjects) a Directory Name (většinou je to název projektu). Po vyplnění údajů klikněte na Clone. Idea naklonuje projekt ze vzdáleného úložiště do zadané složky (C:\Users\user-name\IdeaProjects\složka) a otevře jej. Je třeba ještě nastavit SDK (Idea vás na to upozorní, stačí jen kliknout na odkaz a vybrat z nabízených SDK).

Posunutí sekvence v PostgreSQL

Mohou nastat případy, kdy potřebujete posunout sekvenci. V PostgreSQL se k tomu používá příkaz ALTER SEQUENCE. V následujícím příkladu nastaví sekvenci tak, aby začínala od čísla sto.

ALTER SEQUENCE sequence_name START WITH 100;
ALTER SEQUENCE sequence_name RESTART;

Kratší způsob zápisu:

ALTER SEQUENCE sequence_name RESTART WITH 100;

START
Nastaví hodnotu start sekvence. Nemá efekt na současnou hodnotu. Nastaví hodnotu pro budoucí volání ALTER SEQUENCE RESTART.

RESTART
Změní aktuální hodnotu sekvence.


Zdroj: postgresql.org/docs/current/sql-altersequence.html

praceodnas.cz – způsoby zobrazení vyhledávání

Web praceodnas.cz je zaměřen na vyhledávání zaměstnání dle benefitů. Kromě pokročilého vyhledávání, ke kterému se dostanu v některém z dalších příspěvků, nabízí tři způsoby zobrazení inzerátů.

  • Tabulka
  • Seznam
  • Panely

Tabulka
Inzeráty jsou v tabulce, která umožňuje řazení dle různých sloupců (Název, Firma, Město, Mzda, Dovolená, Sick days, Náborový příspěvek).

Číst dálpraceodnas.cz – způsoby zobrazení vyhledávání

Nginx: nelze nahrát velké soubory na server

Pokud používáte webový server nginx a nemůžete na server nahrát větší soubory, zkuste změnit nastavení proměnné client_max_body_size v konfiguračním souboru nginx.conf. V Linuxu tento soubor můžete najít ve složce /etc/nginx/. Proměnná client_max_body_size se nastavuje v bloku http {}:

http {
  ...
  # Nastavení maximální velikosti na 10 mega bytů
  client_max_body_size 10M;
  ...
}

Aktivní zálohy Vojenské policie

Tak jako naprostá většina útvarů armády ČR, tak i Vojenská policie má vlastní jednotku aktivních záloh. Aktivní zálohy VP aktuálně sídlí v Olomouci.

Nábor
Nejdříve je třeba splnit povinné předpoklady pro vstup do jednotky: trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost, minimálně střední vzdělání s maturitou a mít základní vojenský výcvik (stačí absolvovat 6 týdenní základní výcvik ve Vyškově). Předchozí praxe u policie, městské policie nebo v armádě je sice výhodou, ale není nutná. Výběrové řízení se pak skládá z fyzického přezkoušení a psychologického vyšetření. V případě úspěšného splnění jste zařazeni do jednotky.

Číst dálAktivní zálohy Vojenské policie