LinkedIn – jaké jsou povinnosti na mateřské

LinkedIn je sociální síť, která umožňuje lidem přidat pracovní profil a firmám pak najít potencionální zaměstnance. V rámci mateřské dovolené je matka stále zaměstnancem firmy a v rámci profilu je možné těchto několik měsíců uvést jako mateřskou. LinkedIn se snaží, aby profil byl co nejvíce kompletní, a proto se také může zeptat, jaké že to matka vlastně měla za povinnosti 😀 .

linkdedIn_povinnosti_na_materske

Soubor nenalezen – chyba při instalaci Oracle 12c

Instalace Oracle 12c se skládá ze dvou soborů. V instrukcích pro instalaci databáze je uvedeno, že je třeba oba soubory rozbalit do stejné složky. Tím ale autor myslí následující:

Všechna data z
...\winx64_12102_database_2of2\database\stage\Components
překopírovat do
...\winx64_12102_database_1of2\database\stage\Components

V případě, že tak neučiníte, instalace se spustí, ale po nějaké době se vám zobrazí chybové okno.

oracle_12c_instalace_chyba_file_not_found

Porovnávání času v joda.time

Instance org.joda.time.DateTime obsahuje údaje o datumu a čase. Instance org.joda.time.DateTime obsahuje údaje pouze o datumu. Pro porovnávání instancí na to, který čas nastal dříve či později, poskytuje knihovna joda metody isAfter() a isBefore(). Pozor na to, že pokud vrací isAfter() true, znamená to, že čas nastal po určitém čase a pokud isBefore() vrací true, tak daný čas nastal před určitým časem.

DateTime now = DateTime.now();
DateTime past = DateTime.now().minusDays(2);
DateTime future = DateTime.now().plusMonths(5);

System.out.println(now.isAfter(past));
System.out.println(now.isBefore(past));
System.out.println(now.isAfter(future));
System.out.println(now.isBefore(future));

System.out.println();

// porovnávám dva stejné časy
System.out.println(now.toLocalDate().isAfter(now.toLocalDate()));
// porovnávám aktuální čas s časem plus tři dny do budoucna
System.out.println(now.toLocalDate().isBefore(LocalDate.now().plusDays(3)));

Výsledek

true
false
false
true

false
true

Odstranění položky ze seznamu při průchodu

Mějme následující seznam

List list = new ArrayList<>();
list.add("a");
list.add("b");
list.add("c");
list.add("d");

Zkusme z něj odstranit položku.

for (String item : list) {
	if (item.equals("a")) {
		list.remove(item);
	}
}

Jakýkoliv pokus o odsranění položky ze seznamu tímto způsobem vyhodí java.util.ConcurrentModificationException. Zkusme tedy použít klasický cyklus a přistoupit k položce pomocí indexu.

for (int i = 0; i < list.size(); i++) {
	if (list.get(i).equals("a")) {
		System.out.println("removing");
		list.remove(i);
	}
}

Výsledek je [b, c, d] což je správně a nedošlo k vyhození výjimky.

Zkusme ale odstranit „b“ a zároveň „c“.

for (int i = 0; i < list.size(); i++) {
	if (list.get(i).equals("b") || list.get(i).equals("c")) {
		System.out.println("removing");
		list.remove(i);
	}
}

K chybě nedošlo, ale výsledek je [a, c, d], což je špatně. Odstranili jsme „b“, seznam se zmenšil a „c“ se posunulo na index 1 (kde bylo původně „d“). Cyklus ale pokračoval na indexu 2. Pokud bychom chtěli správný výsledek, kód by vypadal následovně.

for (int i = 0; i < list.size(); i++) {
	if (list.get(i).equals("b") || list.get(i).equals("c")) {
		System.out.println("removing");
		list.remove(i);
		i--;
	}
}

Pro modifikaci seznamu je nejlepší použít iterátor.

Iterator<String> iterator = list.iterator();
while (iterator.hasNext()) {
	String item = iterator.next();
	if (item.equals("b") || item.equals("c")) {
		iterator.remove();
	}
}

Metoda s proměnným počtem argumentů v Ruby

Pro určení proměnného počtu argumentů v metodě se v Ruby používá znak hvězdičky (*).

Příklad

def myMethod(*arguments)
 arguments.each do |argument|
  puts argument
 end
end

myMethod
myMethod("a", "b", "c")

Výsledek

a
b
c

Další příklad

def myOtherMethod(arg1, arg2, *others)
 puts arg1
 puts arg2
 others.each do |other|
  puts other
 end
end

myOtherMethod(99, 1.123)
puts
myOtherMethod(123, "Ahoj", 24, 945612, "Nazdar")

Výsledek

99
1.123

123
Ahoj
24
945612
Nazdar

Význam otazníku v názvu Ruby metod

V programovacím jazyce Ruby je určitá zvyklost týkající se názvů metod a přidávání některých znaků na konec názvů metod. Velmi často se lze setkat s metodou, jejíž název končí otazníkem (?), jako např. u metody equal?. Otazník za názvem metody znamená, že metoda vrací datový typ Boolean (true nebo false).

Na příkladu jsou volány metody objektu Integer.

puts 1.equal?1
puts 2.even?
puts 3.odd?
puts 4.zero?
puts 5.between?(1, 10)
puts 6.integer?

Výsledek

true
true
true
false
true
true

Jak začít pracovat v IT

Nejjednodušším způsobem jak začít pracovat v IT je zkusit pozici testera. I pro tuto pozici jsou nutné určité znalosti, avšak pro juniorní žadatele jich není mnoho. Požadavky lze rozdělit na dvě skupiny. První jsou všeobecné předpoklady, v druhé jsou znalosti vyžadované právě pro pozici testera.

Všeobecné předpoklady pro práci v IT

 • Chuť učit se nové věci. IT je velmi dynamické odvětví a je třeba stále se vzdělávat.
 • Angličtina alespoň na mírně pokročilé úrovní. Je třeba porozumět odbornému anglickému textu (dokumentace, komentáře, zadání, …).
 • Dobrá uživatelská znalost operačního systému Windows (instalace a odinstalace programů, základní nastavení, …).
 • Znalost základních programů (textový a tabulkový editor, internetový prohlížeč, …).
 • Umět vyhledat informace na internetu. Na většinu řešení již někdo přišel. Stačí jen vědět, kde a jak hledat.

Znalosti pro pozici testera

Některé společnosti (např. Cleverlance nebo Unicorn) dokonce pořádají několika týdenní školení, během kterých si testery sami vychovají.

Naučte se anglicky s Duolingo

Pokud se chcete naučit anglicky, je zde pro vás web duolingo.

duolingo duolingo02

Můžete si zvolit, jak intenzivně se chcete jazyk učit. Dle toho vás bude program upozorňovat na splnění cílů a také vás bude odměňovat.

duolingo03

Pokud již máte nějaké základy, nemusíte začínat od začátku. Stačí udělat test a dle jeho výsledku program určí vaši úroveň.

duolingo04 duolingo05 duolingo06

Pokud se rozhodnete jít od začátku, čeká vás v každé lekci trocha teorie …

duolingo07

… a procvičování. V rámci cvičení si vyzkoušíte překlad z češtiny do angličtiny a obráceně a to nejen psaného textu, ale též textu mluveného. Program bude také kontrolovat vaši výslovnost (pokud mu to umožníte a povolíte mu přístup k mikrofonu).

duolingo08

Určitě doporučuji tuto webovou aplikaci vyzkoušet. Nic za to nedáte. Je to zdarma. Pokud již anglicky umíte, můžete se na duolingo učit další jazyky (a je jich celá řada).