Porovnávání času v joda.time

Instance org.joda.time.DateTime obsahuje údaje o datumu a čase. Instance org.joda.time.DateTime obsahuje údaje pouze o datumu. Pro porovnávání instancí na to, který čas nastal dříve či později, poskytuje knihovna joda metody isAfter() a isBefore(). Pozor na to, že pokud vrací isAfter() true, znamená to, že čas nastal po určitém čase a pokud isBefore() vrací true, tak daný čas nastal před určitým časem.

DateTime now = DateTime.now();
DateTime past = DateTime.now().minusDays(2);
DateTime future = DateTime.now().plusMonths(5);

System.out.println(now.isAfter(past));
System.out.println(now.isBefore(past));
System.out.println(now.isAfter(future));
System.out.println(now.isBefore(future));

System.out.println();

// porovnávám dva stejné časy
System.out.println(now.toLocalDate().isAfter(now.toLocalDate()));
// porovnávám aktuální čas s časem plus tři dny do budoucna
System.out.println(now.toLocalDate().isBefore(LocalDate.now().plusDays(3)));

Výsledek

true
false
false
true

false
true

Napsat komentář