Smazání všech lokálních Git větví

Příkaz git branch zobrazí seznam všech lokálních větví.

Příkaz git branch -r zobrazí seznam všech remote (vzdálených) větví

Příkaz git brach -d nazev_vetve smaže uvedenou lokální větev (pokud již byla mergnutá)

Příkaz git branch -D nazev_vetve smaže uvedenou lokální větev (bez ohledu na její merge status, je to zkratka pro --delete --force)

Smazání všech větví s výjimkou větve s názvem dev se provede příkazem

git branch | grep -v "dev" | xargs git branch -d

Napsat komentář