Gedit jako vývojové prostředí

Gedit je jednoduchý textový editor.

gedit

V tomto příspěvku ukážu, jak se dá nastavit pro psaní skriptů v bashi.

  • zobrazení čísel řádků: Úpravy -> Předvolby -> záložka Zobrazit -> zaškrtnout Zobrazovat čísla řádků
  • zvýraznění aktuálního řádku: Úpravy -> Předvolby -> záložka Zobrazit -> zaškrtnout Zvýrazňovat aktuální řádek
  • vkládání mezer místo tabulátoru: Úpravy -> Předvolby -> záložka Editor -> zaškrtnout Vkládat mezery místo tabulátorů
  • automatické odsazování: Úpravy -> Předvolby -> záložka Editor -> zaškrtnout Povolit automatické odsazování

Gedit podporuje zásuvné moduly, které rozšiřují jeho možnosti. Zásuvné moduly nainstalujete následovně:

sudo apt-get install gedit-plugins

Užitečná rozšíření lze nalézt Úpravy -> Předvolby -> záložka Zásuvné moduly:

  • doplňování slov: nabídne doplnění slova, pokud se už v dokumentu vyskytuje
  • doplňování závorek: pokud napíšete levou závorku, pravou vám automaticky doplní
  • komentování kódu: pomocí Ctrl + M provede zakomentování označených řádků, Ctrl + Shift + M odkomentuje označené řádky
  • velikost textu: pomocí Ctrl a otáčením kolečka myši zvětšuje nebo zmenšuje text

Zdroj: ubuntuforums.org/…=2255481

Vytvoření volitelně dlouhého řetězce znaků v Javě

Občas je potřeba vytvořit řetězec znaků o volitelné délce. Pro tento případ lze využít třídy Arrays a její metody fill() a toho, že řetězec v Javě lze vytvořit z pole znaků.

char c = '=';
String headerText = " A W E S O M E   P R O G R A M ";

char[] charArray = new char[headerText.length()];
Arrays.fill(charArray, c);
String headerLine = new String(charArray);

System.out.println(headerLine);
System.out.println(headerText);
System.out.println(headerLine);

Výsledek

===============================
 A W E S O M E   P R O G R A M 
===============================

Obdobně, ale na jediné řádce a pomocí metody replace().

String headerLine = new String(new char[headerText.length()]).replace('\0', c);

Zdroj: stackoverflow.com/…/create-a-string-with-n-characters

Spring Initializr

Spring Initializr je generátor Spring projektů. Jedná se o webové rozhraní kde je možné zadat parametry projektu a po kliknutí na „Generate Project“ se stáhne .zip soubor s vygenerovaným projektem. Jelikož se jedná o Maven projekt (nebo Gradle project, záleží na tom, co si vyberete), je pak velmi jednoduché ho naimportovat do preferovaného IDE a začít vyvíjet. Spring Initializr vám vygeneruje adresářovou strukturu projektu, přidá všechny potřebné závislosti a provede základní nastavení tak, že projekt lze sbuildovat a spustit.

Pokud použijete integrovanou databázi jako například H2, nemusíte pro spuštění vygenerovaného projektu nastavovat nic. Pokud chcete použít externí databázi jako například PostgreSQL, bude vám stačit dodat jen konfiguraci DataSource: řetězec pro připojení, uživatelské jméno, heslo.

spring_initializr

Na snímku je vidět, že budu generovat projekt s názvem „myproject“ a jako závislosti budou použity JPA a databáze H2.

Instalace PostgreSQL a pgAdmin3 na Lubuntu

Instalace PostgreSQL i administrativního grafického rozhraní pro tuto databázi pgAdmin3 je zcela jednoduchá. Nejdříve nainstalujeme databázi PostgreSQL příkazem (v tomto případě instaluji PosgreSQL ve verzi 9.5):

sudo apt-get install postgresql-9.5

Následně nainstalujeme pgAdmin3 příkazem:

sudo apt-get install pgadmin3

Nyní můžeme pgAdmin3 spustit.

pgadmin_spusteni pgadmin_prvni_spusteni

Pro připojení ale budeme potřebovat heslo pro uživatele „postgres“ (tento uživatel je vytvořen při instalaci PostgreSQL). Pokud heslo nevíte, přihlásíme se do psql (konzolová aplikace pro práci s PostgreSQL) uživatelem „postgres“ .

Číst dálInstalace PostgreSQL a pgAdmin3 na Lubuntu

Setřízení seznamu řetězců dle locale v Javě

Pro seřazení seznamu se v Javě používá třída java.util.Collections a její metoda sort(). Tato metoda je přetížená a má možnost jako paramer mít objekt implementující Comparator, což je rozhraní s metodou compare(objekt_1, objekt_2). Jako Comparator lze tedy použít i instanci třídy Collator, která rozhraní Comparator implementuje. Výhodou Collatoru je to, že umožňuje řetězce porovnávat dle locale. Pokud budeme chtít správně porovnávat a řadit řetězce s českou diakritikou, je třeba použít Collator a české locale.

import java.text.Collator;
import java.util.Arrays;
import java.util.Collections;
import java.util.List;
import java.util.Locale;

public class AppStringCompare {
	public static void main(String[] args) {
		List<String> list = Arrays.asList("zelí", "mrkev", "česnek", "petržel", "řepa");
		Collator collator = Collator.getInstance(new Locale("cs", "CZ"));
		Collections.sort(list, collator);
		System.out.println(Arrays.toString(list.toArray()));
	}
}

Výsledek

[česnek, mrkev, petržel, řepa, zelí]

Upgrade Lubuntu z 14.04 LTS na 16.04 LTS

Lubuntu, tak jako Ubuntu, nabízí LTS verze. LTS znamená Long Time Support a jedná se o verzi, pro kterou jsou dlouhodobě vydávány opravy a updaty. Více o tomto tématu se dozvíte v tomto příspěvku. Úžasnou věcí je, že můžete svůj systém jednoduše upgradovat ze starší LTS verze na novou, aniž byste museli provádět novou instalaci systému. Vše je uživatelsky velmi přívětivé.

Správce aktualizací vás na možnost upgrade upozorní.

upgrade_lubunto_16-04

Pokud se pro upgrade rozhodnete, nejdříve si nainstalujte všechny aktualizace, které vám Správce aktualizací nabízí. Pokud máte, klikněte na Aktualizovat.

Číst dálUpgrade Lubuntu z 14.04 LTS na 16.04 LTS