Povýšení verze gradle v projektu

Verze použitého gradle (gradle wrapperu) je uvedena v adresar_projektu/gradle/wrapper/gradle-wrapper.properties

distributionUrl=https\://services.gradle.org/distributions/gradle-6.1.1-all.zip
distributionBase=GRADLE_USER_HOME
distributionPath=wrapper/dists
zipStorePath=wrapper/dists
zipStoreBase=GRADLE_USER_HOME

Stačí změnit verzi v řádku s distributionUrl a reload projects.

Způsob uvedený v dokumentaci je ještě jednodušší. Stačí zadat

./gradlew wrapper --gradle-version 7.2

a verze v gradle-wrapper.properties se změní.

Měření času v Kotlinu

Pro změření jak dlouho trvá vykonání určitého bloku existují v Kotlinu funkce measureTimeMillis a measureNanoTime. Měřený kód stačí vložit do bloku

val timeMillis = measureTimeMillis {
    ...
}
println("Completed in $timeMillis ms")

val timeNano = measureNanoTime {
    ...
}
println("Completed in $timeNano ns")