Instalace Open JDK na Ubuntu

V tomto příspěvku se podíváme na to, jak instalovat Open JDK na Ubuntu. To, zda již nějakou verzi Javy máte nainstalovánu zjistíte příkazem java -version.

java -version
openjdk 11.0.2 2019-01-15
OpenJDK Runtime Environment (build 11.0.2+9-Ubuntu-3ubuntu118.04.3)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 11.0.2+9-Ubuntu-3ubuntu118.04.3, mixed mode, sharing)

To, zda máte více verzí Javy zjistíte příkazem update-alternatives --config java.

update-alternatives --config java
There is only one alternative in link group java (providing /usr/bin/java): /usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64/bin/java
Nothing to configure.

Jak je vidět z výpisu mám pouze jednu verzi Javy. Defaultní JDK nainstaluje takto:

apt-get install default-jdk
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
default-jdk is already the newest version (2:1.11-68ubuntu1~18.04.1).

V tomto případě není co instalovat.

Nejdou posílat maily z aplikace běžící na lokálním počítači

Máte vlastní aplikaci, kterou vyvíjíte na svém počítači. Z této aplikace chcete posílat maily na nějaký externí SMTP server. Vše máte nakonfigurováno správně, ale přesto maily neodchází. Dostáváte podobnou chybu (aplikace používají Spring se snaží odeslat email přes Google SMTP)?:

Číst dálNejdou posílat maily z aplikace běžící na lokálním počítači

Chyba v Postfixu: 451 4.3.0

Pokud v logu (na Ubuntu) /var/log/mail.log tento řádek:

NOQUEUE: reject: RCPT from from_domain[1.2.3.4]: 451 4.3.0 <to_mail>: Temporary lookup failure; from=<from_mail> to=<to_mail> proto=ESMTP helo=<domain>

může to být chybnou konfigurací řádku mynetworks v /etc/postfix/main.cf. Jsou tam sice uvedeny ip, odkud je možné maily posílat, ale daná ip není správně. V mém případě byla chyby, že místo ip sítě, jsem uvedl přesnou ip. Na toto mě upozornit další řádek v logu, kde bylo uvedeno:

warning: smtpd_client_event_limit_exceptions: non-null host address bits in "1.2.3.4/24", perhaps you should use "1.2.3.0/24" instead

 

Idea IDE a česká klávesnice

Používáte vývojové prostředí Idea IDE a k tomu českou klávesnici? Je pravděpodobné, že máte problém s určitými znaky. Například se znaky [>{}. Řešením je nastavení hodnoty actionSystem.force.alt.gr v registru na true.

Postup:

V IDE stiskněte kombinaci kláves Ctrl + Shift + A a do vyhledávacího pole napište registry.

Nastavte hodnotu actionSystem.force.alt.gr na true.

Zdroj: youtrack.jetbrains.com/issue/IDEA-91975

Jsem milionář

Ani nevím jak, ale stal se z mě milionář. A ne ledajaký, dolarový. A nejen to, napsal mi samotný Marmark Zuckerberg z Facebooku. Teď jen musím poslat své osobní údaje a milión (amerických dolarů) bude můj. Sice mi není zcela jasné, proč známý šéf Facebooku si nechá říká Marmark, když oficiálně je to Mark, ale určitě to bude tím, že už mě, jako dolarového milionáře, bere za sobě rovného a takto si nechává říkat mezi svými kamarády. Také mě trošku udivilo, že nepoužívá oficiální email Facebooku, ale místo toho jakýsi ceodirect.office6584@gmail.com, ale myslím si, že toto bude jeho osobní email, který nikdo nezná a emaily z něj posílá jen nám výhercům. Hm, chce ode mě vědět zemi, ale mail mi poslal česky. No, pravda, ta čeština není úplně bezchybná, ale co bych mohl očekávat od šéfa Facebooku. Asi má hodně práce a nestačil zatím češtinu vypilovat. Ale to nevadí, je fajn, že mi napsal. Už si představuji, co vše si koupím. Teď mu jen odpovědět a poslat ty údaje.

Číst dálJsem milionář

Chyba v Postfixu: 454 4.7.1

Pokud používáte SMTP server Postfix a neodchází vám maily, podívejte se do logu Postfixu. Ten pravděpodobně najdete (v Ubuntu) ve složce /var/log/. Soubor s logy se jmenuje mail.log. Pokud v tomto souboru najdete chybu:

454 4.7.1 <to_email>: Relay access denied;

zkontrolujte si nastavení v konfiguračním souboru main.cf. Ten bývá v adresáři /etc/postfix. Pokud máte v řádku s smtpd_relay_restrictions uveden permit_mynetworks, je možná chyba v řádku mynetworks. Zde je třeba uvést ip, že kterých budou maily posílány. V mém případě byl problém s tím, že jsem sice měl uvedeny lokální adresy

mynetworks = 127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128

ale chyběla mi tam ip, ze které se aplikace snažila přes tento SMTP Postfix server maily posílat (i když to bylo na jednom stroji).