Nový tutoriál na příkazový řádek v Linuxu

Na tomto webu přibyl nový tutoriál věnující se základům práce v příkazovém řádku v Linuxu.

V současné době se k vzájemné komunikaci mezi počítačem a člověkem používa grafické rozhraní (GUI – Graphical User Interface), i když profesionální správci systémů (administrátoři) často dávají přednost textovému rozhraní (příkazové řádce). Je třeba znát příkazy (u GUI zase musíte vědět kam kliknout), ale práce je často rychlejší a efektivnější. Dalším důvodem, proč se používá textové rozhraní je to, že grafické rozhraní není k dispozici. To je právě často případ serverů, které administrátoři spravují. Grafická nadstavba by na serverech zbytečně zdroje a pomocí textového rozhraní lze dokázat to samé a ještě více a k tomu rychleji.

Základy příkazového řádku v Linuxu

SPF záznam

V rámci odesílání emailu je možné do hlavičky zprávy uvést libovolnou emailovou adresu odesílatele. Řešením je SPF (Sender Policy Framework), který umožňuje majitelům domén definovat, kdo může posílat emaily s adresou odesílatele z dané domény. Pokud SMTP server obdrží email, k doméně odesílatele získá dotazem do DNS záznam typu TXT, který obsahuje SPF pravidla a provede kontrolu.

Takto vypadá DNS záznam pro SPF u Wedosu:

typ: TXT, data: v=spf1 mx include:_spf.we.wedos.net -all

Zdroj: kb.wedos.com/cs/dns/teorie-dns/domeny-a-dns/spf-ochrana-proti-spamu-s-pomoci-dns/

Jak se odhlásit ze stackoverflow

Stackoverflow je úžasný web. Je zaměřen na vývojáře. Pokud máte na stackoverflow účet a jste přihlášeni, zkusili jste se někdy z tohoto webu odhlásit? Já to nic zlého netuše zkusil. Po několika minutách klikání jsem si postup musel vygooglit. Evidetně nejsem jediný, protože ta samá otázka je i na StackExchange, pod kterou spadá řada podobných webů včetně stackoverflow. Link na log out je skrytý mezi řadou dalších odkazů a pokud nevíte kam se koukat, jednoduše jej přehlédnete.

Python jako nejpopulárnější programovací jazyk?

Pokud si do vyhledávače zadáte výraz „programming language popularity“ s největší pravděpodobností odkazy na TIOBE Index a PYPL (PopularitY of Programming Language Index) Index. Toto jsou dva pravděpodobně nejpopulárnější indexy ukazující popularity programovacích jazyků. Dlouhá léta se tyto indexy lišily. PYPL ukazoval na prvním místě Python, zatím co TIOBE C a Javu a Python se většinou vyskytoval mezi desátým a pátým místem.

Dnes jsem se po nějaké době opět podíval na tyto index a PYPL stále ukazuje Python jako #1 a TIOBE jako #2.

Číst dálPython jako nejpopulárnější programovací jazyk?

Zobrazení logů docker kontejneru

Pro zobrazení logů docker kontejneru se používá příkaz:

docker logs [OPTIONS] container_name

Pro zobrazení nápovědy k příkazu docker logs použijte:

docker logs --help

Usage:	docker logs [OPTIONS] CONTAINER

Fetch the logs of a container

Options:
   --details    Show extra details provided to logs
 -f, --follow     Follow log output
   --since string  Show logs since timestamp (e.g. 2013-01-02T13:23:37) or relative (e.g. 42m for 42 minutes)
   --tail string  Number of lines to show from the end of the logs (default "all")
 -t, --timestamps   Show timestamps
   --until string  Show logs before a timestamp (e.g. 2013-01-02T13:23:37) or relative (e.g. 42m for 42 minutes)

Apache Kafka – zjištění údajů o konzumentovi

Při asynchroním posílání zpráv je občas důležité vědět, kolik zpráv bylo přijato, kolik zpráv ještě čeká na zpracování atd. Pokud navážu na předchozí příspěvek, kde jsme si vytvořili test-topic a poslali do něj několik zpráv, můžeme k tomuto účelu použít script bin/kafka-consumer-groups.sh. Ten nám zobrazí údaje pro určitou consumer group. Konzumentská skupina (consumer group) sdružuje konzumenty (consumers).

Konzumenta, který patří do určité skupiny vytvoříte pomocí volby --group

bin/kafka-console-consumer.sh --bootstrap-server localhost:9092 --topic test-topic --group test-group --from-beginning

Pokud pošlete do tématu (topic) několik zpráv a zavoláte skript, uvidíte základní údaje. Bylo posláno pět zpráv a všechny byly zkonzumovány.

Číst dálApache Kafka – zjištění údajů o konzumentovi

Základy Apache Kafky

Apache Kafka se používá pro asynchronní posílání zpráv. V tomto příspěvku ukáži instalaci na Linux a základní práci – vytvoření téma (topic) a posílání a přijímání zpráv.

Stáhněte si Kafku a rozbalte stažený soubor (tar -xzf kafka_verze.tgz). Přesuňte se do rozbaleného adresáře. Všechny důležité skripty naleznete v adresáři bin.

Kafka používá ZooKeeper. To je služba, která udržuje informace o konfiguraci v distribuovaném prostředí. Nejdříve je tedy potřeba spustit ZooKeeper server.

bin/zookeeper-server-start.sh config/zookeeper.properties

Číst dálZáklady Apache Kafky

Redis databáze

Redis databáze (jedna instance Redisu) by se měly používat pro oddělení různých klíčů patřících stejné aplikaci a nikoliv pro různé klíče různých aplikací.

Počet databází v Redisu je uveden v konfiguračním souboru /etc/redis/redis.conf.

# Set the number of databases. The default database is DB 0, you can select
# a different one on a per-connection basis using SELECT where
# dbid is a number between 0 and 'databases'-1
databases 16

V redis-cli tento údaj můžete získat příkazem

127.0.0.1:6378> config get databases
1) "databases"
2) "16"

Číst dálRedis databáze

OAuth2

V rámci OAuth2 existují čtyři základní entity:

 • resource owner (uživatel) – vlastník dat
 • resource server (služba) – tam, kde jsou uložena vlastníkova data
 • authorization server (autorizační server) – server, který vydává přistupový token (access token)
 • client application (klientská aplikace) – aplikace, která přistupuje k datům vlastníka (uživatele)

Průběh získání přístupu pro klientskou aplikaci

Klientská aplikace (KA) požádá autorizační server (AS) o přístupový token, kterým se bude následně prokazovat na resource serveru (RS). AS musí ověřit, že uživatel je srozuměn a dává souhlas. To probíhá tak, že KA přesměruje uživatele na AS, kde se uživateli zobrazí přihlášení.

Pokud uživatel zadá správná data, pošle AS na KA přístupový token. KA pak pošle požadavek na RS a přiloží v žádosti tento přístupový token. RS tento token pošle na AS k ověření. AS v odpovědi vrací, zda je token platný a jaká oprávnění se k tomuto token vztahují. To znamená, co vše má KA povoleno.

Pokud je vše v pořádku a KA žádá o data, která má od uživatele povoleny, RS vrací požadovaná data.


Hledáte jednoduché a popisné vysvětlení jak funguje OAuth2? K tomuto tématu jsem narazil na tento příspěvek.

Hezké vysvětlení v češtině (ale bez obrázků) naleznete na stránkách ČVUT.