Nastavení verze Javy v Idea IDE

Několikrát se mi již stalo, že nově vytvořený, nebo nějak modifikovaný projekt, nešlo sbuildovat z důvodu, že Idea hlásila, že verze Javy je nastavena na 1.5 a daná konstrukce požaduje verzi 7, nebo 8, nebo vyšší. Pozor, existuje více míst, kde je nutné verzi pro projekt (nebo modul) nastavit.

File -> Settings -> Build, Execution, Deployment -> Compiler -> Java Compiler
File -> Project Structure -> Project
File -> Project Structure -> Modules -> Sources
File -> Project Structure -> SDKs

Idea IDE a česká klávesnice

Používáte vývojové prostředí Idea IDE a k tomu českou klávesnici? Je pravděpodobné, že máte problém s určitými znaky. Například se znaky [>{}. Řešením je nastavení hodnoty actionSystem.force.alt.gr v registru na true.

Postup:

V IDE stiskněte kombinaci kláves Ctrl + Shift + A a do vyhledávacího pole napište registry.

Nastavte hodnotu actionSystem.force.alt.gr na true.

Zdroj: youtrack.jetbrains.com/issue/IDEA-91975

Nový projekt v Idea IDE ze vzdáleného Git úložiště

Idea IDE má velmi dobře propracovánu spolupráci s verzovacím systémem Git. Pro vytvoření nového projektu z existujícího Git úložiště (repository) je postup následující: File -> New -> Project from Version Control -> Git

Otevře se okno, do kterého zadáte Git Repostory URL (adresa vzádleného úložiště), Parent Directory (ve Windows to bývá C:\Users\user-name\IdeaProjects) a Directory Name (většinou je to název projektu). Po vyplnění údajů klikněte na Clone. Idea naklonuje projekt ze vzdáleného úložiště do zadané složky (C:\Users\user-name\IdeaProjects\složka) a otevře jej. Je třeba ještě nastavit SDK (Idea vás na to upozorní, stačí jen kliknout na odkaz a vybrat z nabízených SDK).

Zobrazení effective pom v Idea IDE

V Idea IDE lze efektivní pom zobrazit následovně: Kliknout pravým tlačítkem na pom.xml v projektu -> Maven -> Show Effective POM.

Vysvětlení pojmů

Super pom
Všechny maven projekty dědí z super pomu, který obsahuje defaultní hodnoty. Super pom je rodič všech pom souborů.

Simple pom
Pom, který je ve vašem projektu. V případě jednoduchého projektu není třeba definovat téměr vůbec nic, vše potřebné se vezme ze super pomu.

Effective pom
Spojení super a simple (projektového) pomu.


Zdroje:

Nepoužívání hvězdičkového importu v Idea IDE

V případě, že máte několik importů ze stejného balíčku, Idea IDE nahradí jednotlivé importy hvězdičkou (ve výchozím nastavení od pěti importů):

import java.util.*

Pokud vám toto chování nevyhovuje, nastavení lze změnit v Settings -> Editor -> Code Style -> Java -> záložka Imports. Zde nastavte nějaké vysoké číslo.

idea-zakazani-hvezdickovych-importu

import java.util.Date;
import java.util.Iterator;
import java.util.List;
import java.util.Objects;
import java.util.Map;

Zrušení generování defaultního javadoc ve třídě v Idea IDE

Při vytvoření nové třídy v Idea IDE se vygeneruje defaultní javadoc v tomto tvaru:

/**
 * Created by username on 13. 6. 2017.
 */

Pokud používáte např. Git (nebo obdobný nástroj pro správu verzí), je tento komentář zcela zbytečný, protože informace o tom, kdo daný soubor vytvořil nebo kdo v něm prováděl změny uchovává daný nástroj (a v Idea IDE se dají lehce zobrazit pomocí „Anotate“).

Pokud nechceme, aby se při vytváření třídy generoval tento javadoc, stačí tato změna v nastavení Idea IDE:
File -> Settings -> Editor -> File and Code Templates -> záložka Files -> vyhledat Class -> odmazat #parse(„File Header.java“) -> potvrdit

idea_generating_default_javadoc

Zdroj: https://stackoverflow.com/…-header-generation

Rozbrazování čísel řádků v Idea IDE

Ve výchozím nastavení Idea IDE nezobrazuje čísla řádků. Pokud potřebujete čísla řádků v aktuálním souboru stačí kliknout pravým tlačítkem myši na levý okraj a z nabídky vybrat „Show Line Numbers“.

idea_cisla_radku

Pokud ale potřebujete vidět číslování vždy, je třeba změnit nastavení: File -> Settings… -> Editor -> General -> Appearance -> a zaškrtnout „Show Line Numbers“.

idea_cisla_radku_02


Zdroj: stackoverflow.com/…-numbers-in-intellij

Fatal error compiling: invalid target release: 1.8

Tuto chybu můžete dostat v případě, že jste používali starší verzi (například Javu 7) a nyní chcete používat verzi novější (v tomto případě Javu 8). Je třeba nastavit nejen

  • SDK pro projekt na 1.8: otevřít Project Settings (Alt + Shift + Ctrl + S) -> nastavit SDK na 1.8
  • Java compiler na verzi 1.8: File -> Settings -> Build, Execution, Deployment -> Compiler -> Java Compiler

ale také nastavit Maven runner na Javu 1.8 (pokud takto není nastaven způsobuje tuto chybu): File -> Settings -> Build, Execution, Deployment -> Build Tools -> Maven -> Runner -> nastavit JRE na 1.8.

Nejpoužívanější klávesové zkratky v Idea IDE

Vývojové prostředí Idea IDE používám již rok, a tak jsem se rozhodl sepsat mnou nejpoužívanější zkratky. Tento příspěvek by mohl pomoci všem, kteří s tímto vývojovým prostředím začínají. Zkratek existuje samozřejmě mnohem více, ale tyto používám nejčastěji.

Zkratky pro práci v souboru

Ctrl + / Za(Od)komentování řádku(ů)
Ctrl + Y Odstranit řádek
Ctrl + Z Vrátit změny
Ctrl + Shift+ Z Znovu provést změny
Ctrl + Alt + V Přiřazení výrazu do proměnné
Shift + Alt Více násobný kurzor
Ctrl + F Vyhledat v souboru
Ctrl + R Vyhledat a nahradit v souboru
Shift + F6 Přejmenuj (proměnnou, soubor)
Ctrl + mezerník Kontextová nápověda při psaní (když se neukáže automaticky)

Zkratky pro práci na projektu

Ctrl + Alt + <- Posun na pozici kurzoru dozadu (na předchozí pozici)
Ctrl + Alt + -> Posun na pozici kurzoru dopředu
Ctrl + N Najdi třídu podle jména
Ctrl + Shift + N Najdi soubor podle jména
Ctrl + Shift + F Najdi text v adresáři/modulu/projektu
Ctrl + Shift + R Nahraď text v adresáři/modulu/projektu
Alt + F7 Najdi kde se používá označený datový typ/proměnná