Základy příkazového řádku v Linuxu

V současné době se k vzájemné komunikaci mezi počítačem a člověkem používa grafické rozhraní (GUI – Graphical User Interface), i když profesionální správci systémů (administrátoři) často dávají přednost textovému rozhraní (příkazové řádce). Je třeba znát příkazy (u GUI zase musíte vědět  kam kliknout), ale práce je často rychlejší a efektivnější. Dalším důvodem, proč se používá textové rozhraní je to, že grafické rozhraní není k dispozici. To je právě často případ serverů, které administrátoři spravují. Grafická nadstavba by na serverech zbytečně zdroje a pomocí textového rozhraní lze dokázat to samé a ještě více a k tomu rychleji.

Požadavky

Pro tento tutoriál je třeba mít k dispozici operační systém Linux (ideálně distribuci Ubuntu) a mít pro tento systém administrátorská práva (právo instalovat programy). Je jedno, zda máte plnohodnotný Linux nainstalovaný na svém počítači, nebo ve virtuálním stroji.

VirtualBox

Zdroje týkající se instalace a nastavení VirtalBoxu na tomto webu:

Obsah

 1. Terminál a virtuální terminál
 2. Shell
 3. Vysvětlení adresářové struktury
 4. Pohybujeme se v Linuxu
 5. Kvíz
 6. Pohybujeme se v Linuxu
  1. Kde jsme a jak se pohybovat
  2. Domovský adresář a cesty
 7. Soubory
  1. Textový editor Nano
  2. Prohlížení souborů
  3. Kopírování, mazání, přejmenovávání souborů
  4. Kvíz a úkoly
 8. Adresáře