Jak zrušit varování Optional used as type for parameter v Idea IDE

Idea při commitu do gitu upozorňuje na to, že Optional<> je použit jako parameter metody.

idea_warnig_optional_used

Tohoto varování se můžete zbavit následujícím způsobem:
File -> Settings -> Editor -> Inspections -> rozbalit Java -> rozbalit Abstraction issues -> odčeknout ‚Optional‘ used as field or parameter type

idea_warnig_optional_used_02

Zdroj: http://stackoverflow.com/…used-as-field-or-parameter-type-warning-in-intelli

Využití místa na disku ve Windows 10

Máte málo místa na disku a zajímalo by vás, které soubory a aplikace ho zabírají nejvíce?

Nastavení (nejjednodušeji se zde dostanete přes lupu, kdy do vyhledávání napíšete ‚nastavení‘.

misto_na_disku_ve_windows_10_01

Úložiště (nejjednodušeji jej naleznete přes vyhledávací textové pole – viz obrázek)

misto_na_disku_ve_windows_10_02 misto_na_disku_ve_windows_10_03

Vyberte úložiště, které vás zajímá. V tomto případě jsem zvolil disk C. Zobrazí se vám grafické znázornění využití místa na tomto disku.

misto_na_disku_ve_windows_10_04

Rozklikněte oblast, která vás zajímá.

misto_na_disku_ve_windows_10_05

Přidání sloupce v PostgreSQL

Pokud máte existující tabulku a potřebujete do ní přidat sloupec a nechcete celou tabulku dropnout a vytvořit znovu, protože byste přišli o data, existuje v postgre příkaz ALTER TABLE ADD COLUMN.

Vytvoříme pokusnou tabulku.

create table pok (
	id	serial		not null,
	jmeno	varchar(100)	not null,

	primary key (id)
);

Přidáme do ní sloupec z názvem prijmeni a omezením (contraint) not null.

alter table pok
add column prijmeni varchar(100) not null;

Vložíme do tabulky dva záznamy.

insert into pok (jmeno, prijmeni) values
	('František', 'Koudelka'),
	('Jana', 'Nová');

Přidáme do tabulky sloupec narozen, který může být null.

alter table pok
add column narozen date;

Přidáme do tabulky sloupec prezdivka a jako výchozí hodnotu (pro ty které jsou null) použijeme řetězec lama.

alter table pok
add column prezdivka varchar(20) not null default 'lama';

Vložíme do tabulky další záznam.

insert into pok (jmeno, prijmeni, prezdivka) values
	('Tomáš', 'Nový', 'jouda');

Výsledek.

postres_pridani_sloupce

Vrácení smazaného souboru v Idea IDE

Pokud v Idea IDE smažete soubor, můžete tuto akci vrátit zpět pomocí lokální historie. Pravým tlačítkem na projekt -> Local History -> Show History.

idea_local_history

V tomto případě jsem smazal soubor pokus.sql.

idea_local_history02

Pokud chceme soubor vrátit -> pravým tlačítkem na soubor -> Revert Selection nebo na akci a Revert.

idea_local_history03

Pokud vyberete File -> Invalidate Caches / Restart, přijdete o lokální historii a tím pádem i o tuto možnost vrácení smazaného souboru.

Vyhledání speciálního znaku v kódu v Idea IDE

Pokud v potřebujete ve svém projektu vyhledávat, v Idea IDE k tomu slouží klávesová zkratka Ctrl + Shift + F (Edit -> Find -> Find in Path …).

idea_vyhledavani

Problém nastává v případě, že chcete vyhledávat text obsahující speciální znaky např. [, *, $, ), … Řešením je přidat před speciální znak zpětné lomítko \.

Takto byste např. v projektu vyhledali výskyt pole int.
int\[\]

A takto všechny dotazy do databáze obsahující *.
select \*