Přidání sloupce v PostgreSQL

Pokud máte existující tabulku a potřebujete do ní přidat sloupec a nechcete celou tabulku dropnout a vytvořit znovu, protože byste přišli o data, existuje v postgre příkaz ALTER TABLE ADD COLUMN.

Vytvoříme pokusnou tabulku.

create table pok (
	id	serial		not null,
	jmeno	varchar(100)	not null,

	primary key (id)
);

Přidáme do ní sloupec z názvem prijmeni a omezením (contraint) not null.

alter table pok
add column prijmeni varchar(100) not null;

Vložíme do tabulky dva záznamy.

insert into pok (jmeno, prijmeni) values
	('František', 'Koudelka'),
	('Jana', 'Nová');

Přidáme do tabulky sloupec narozen, který může být null.

alter table pok
add column narozen date;

Přidáme do tabulky sloupec prezdivka a jako výchozí hodnotu (pro ty které jsou null) použijeme řetězec lama.

alter table pok
add column prezdivka varchar(20) not null default 'lama';

Vložíme do tabulky další záznam.

insert into pok (jmeno, prijmeni, prezdivka) values
	('Tomáš', 'Nový', 'jouda');

Výsledek.

postres_pridani_sloupce

Napsat komentář