Přidání adresáře do path v Linuxu

Pro přidání adresáře do proměnné PATH otevřete soubor ./bashrc, který se nachází v domovském adresáři a na konec souboru napište

export PATH="$HOME/bin:$PATH"

Tento příkaz přidá adresář /bin nacházející se v domovském adresáři do proměnné PATH. Kontrolu můžete provést napsáním echo $PATH do terminálu. Tento příkaz vypíše hodnotu proměnné PATH.

Zdroj: linuxize.com/post/how-to-add-directory-to-path-in-linux/

K čemu je soubor ./bashrc

Soubor ./bashrc v Linuxu je skriptový soubor, který se spustí/vykoná při přihlášení uživatele. Soubor obsahuje řadu nastavení (barvy, historie shellu, aliasy, …). Jedná se o skrytý soubor, který se nachází v domovském adresáři.

Pokud chcete, aby se změny v tomto souboru projevili i v aktuálním terminálu, použijte příkaz source .bashrc.

Zdroj: journaldev.com/41479/bashrc-file-in-linux

Informace o dotazech v PostgreSQL

Modul pg_stat_statements umožňuje sledovat statistiku vykonávání SQL příkazů. K získání těchto dat poskytuje databázové view (pohled) pg_stat_statements.

Query vrací dané sql, calls počet volání daného sql a mean_time průměrnou dobu vykonání sql. Další zajímavé sloupce jsou max_time a mean_time a další.

select query, calls, mean_time from pg_stat_statements where mean_time > 1 order by calls desc;
+---------------------------------------------------------------------------------------------------+-------+------------------+
|query                                                                                              |calls  |mean_time         |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------+-------+------------------+
|select subscripti0_.id as id1_13_, subscripti0_.created_at as created_2_13_, subscripti0_.updated_a|1683638|1.6858550426386856|
|select userfilter0_.id as id1_15_0_, filterdiff2_.id as id1_3_1_, filterkitc4_.id as id1_6_2_, filt|46466  |7.517142569714144 |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------+-------+------------------+

Zdroj: postgresql.org/docs/current/pgstatstatements.html

Zajímavá nastavení lockback

Základní konfigurační soubor lockback.xml

<configuration>
  <appender name="STDOUT" class="ch.qos.logback.core.ConsoleAppender">
    <encoder>
      <pattern>%d{HH:mm:ss.SSS} [%thread] %-5level %logger{36} - %msg%n</pattern>
    </encoder>
  </appender>

  <root level="info">
    <appender-ref ref="STDOUT" />
  </root>
</configuration>

Zapnutí debug režimu pro lockback

Číst dálZajímavá nastavení lockback