Cvičení 2

V minulých dvou lekcích jsme se seznámili s příkazy pro určení pozice. V tomto díle vás čekají tři zadání, k jejichž řešení budete tyto příkazy potřebovat. Jak už jsem psal u minulého cvičení, řešení existuje několik. Vaše řešení tedy nemusí zcela přesně odpovídat tomu mému. Třetí zadání je už dosti složité, takže pokud se vám nepodaří ho zcela vyřešit, nic si z toho nedělejte.


Zadání 1

Vytvořte animaci, ve které se postava plynule posune do dolního pravého rohu, pak do horního pravého rohu, následně do levého horního rohu, do dolního levého rohu a nakonec na výchozí pozici. Zkuste souřadnice nastavit tak, aby byla postava viditelná vždy celá (aby nebyla mimo scénu).

 1. postava se plynule přesune do dolního pravého rohu
 2. postava se plynule přesune do horního pravého rohu
 3. postava se plynule přesune do horního levého rohu
 4. postava se plynule přesune do dolního levého rohu
 5. postava se plynule přesune do výchozí pozice

Zadání 2

Vytvořte animaci, ve které se postava posune doprava o 10 kroků a zároveň se o trochu zvětší. Pak se postava posune o 10 kroků zpátky (doleva) a trochu se změnší. Totéž zopakovat ještě jednou. Nakonec se postava posune opět dopředu (na původní místo) a zvětší se na původní velikost.

 1. postava se posune doprava o 10 kroků a zvětší se
 2. postava se posune doleva o 10 kroků a zmenší se
 3. postava se posune doleva o 10 kroků a zmenší se
 4. postava se posune doprava o 10 kroků a zvětší se

Zadání 3

Vytvořte animace, kde postava řekne „Ahoj“, potom řekne „Odcházím, ale za chvíli se vrátím.“ a zároveň s tím se plynule přesune k pravému okraji scény a zmizí. Postava se za 3 sekundy objeví na levém okraji scény a plynule se přesune na původní místo (x: 0, y: 0). Jakmile se dostane na původní místo řekne „Tak jsem zase tady.“.

 1. postava řekne „Ahoj“
 2. postava řekne „Odcházím, ale za chvíli se vrátím“ a zároveň se plynule přesune k pravému okraji scény
 3. postava zmizí
 4. za tři vteřiny se postava objeví na levém okraji scény
 5. postava se plynule přesune na pozici x: 0, y: 0
 6. postava řekne „Tak jsem zase tady.“

Řešení

Řešení zadání 1: https://scratch.mit.edu/projects/92170627/
Řešení zadání 2: https://scratch.mit.edu/projects/92174624/
Řešení zadání 3: https://scratch.mit.edu/projects/92170844/