Zakázání root přihlášení pomocí ssh

Mít root uživatele s možností přhlásit se znamená, že kdokoliv by získal přihlašovací údaje, měl by práva root (administrátora). Z tohoto důvodu je lepší mít uživatele pro přihlášení, který ale nemá root práva a zároveň zakázat možnost se přihlásit jako root. Zakázat přihlásit se jako root pomocí ssh lze editací souboru /etc/ssh/sshd_config:

PermitRootLogin no

a restartem ssh služby:

service ssh restart

Zdroj: https://serverfault.com/…/how-do-i-disable-root-login-in-ubuntu

Vytvoření nového Spring Vaadin projektu

Nový Spring Boot projekt s Vaadinem lze vytvořit několika způsoby.

Lze použít web start.spring.io. Jak na to můžete vidět v těchto příspěvcích: Spring Boot JDBC projekt, Spring Boot a Spring Batch vytvoření projektu.

Můžete použít vývojové prostředí STS (založeno na Eclipse) a pomocí File -> New -> Spring Starter Project si nechat projekt vygenerovat. Je to podobné předchozímu způsobu, jen není třeba vygenerovaný zip rozbalovat a importovat do IDE.

Další způsob je použít generátor na stránkách Vaadinu: vaadin.com/start/latest/project-base-spring. Pro stažení vygenerovaného projektu je třeba být přihlášen.

Číst dálVytvoření nového Spring Vaadin projektu