Zakázání root přihlášení pomocí ssh

Mít root uživatele s možností přhlásit se znamená, že kdokoliv by získal přihlašovací údaje, měl by práva root (administrátora). Z tohoto důvodu je lepší mít uživatele pro přihlášení, který ale nemá root práva a zároveň zakázat možnost se přihlásit jako root. Zakázat přihlásit se jako root pomocí ssh lze editací souboru /etc/ssh/sshd_config:

PermitRootLogin no

a restartem ssh služby:

service ssh restart

Zdroj: https://serverfault.com/…/how-do-i-disable-root-login-in-ubuntu

Napsat komentář