Nový projekt v Idea IDE ze vzdáleného Git úložiště

Idea IDE má velmi dobře propracovánu spolupráci s verzovacím systémem Git. Pro vytvoření nového projektu z existujícího Git úložiště (repository) je postup následující: File -> New -> Project from Version Control -> Git

Otevře se okno, do kterého zadáte Git Repostory URL (adresa vzádleného úložiště), Parent Directory (ve Windows to bývá C:\Users\user-name\IdeaProjects) a Directory Name (většinou je to název projektu). Po vyplnění údajů klikněte na Clone. Idea naklonuje projekt ze vzdáleného úložiště do zadané složky (C:\Users\user-name\IdeaProjects\složka) a otevře jej. Je třeba ještě nastavit SDK (Idea vás na to upozorní, stačí jen kliknout na odkaz a vybrat z nabízených SDK).

Napsat komentář