Zobrazení effective pom v Idea IDE

V Idea IDE lze efektivní pom zobrazit následovně: Kliknout pravým tlačítkem na pom.xml v projektu -> Maven -> Show Effective POM.

Vysvětlení pojmů

Super pom
Všechny maven projekty dědí z super pomu, který obsahuje defaultní hodnoty. Super pom je rodič všech pom souborů.

Simple pom
Pom, který je ve vašem projektu. V případě jednoduchého projektu není třeba definovat téměr vůbec nic, vše potřebné se vezme ze super pomu.

Effective pom
Spojení super a simple (projektového) pomu.


Zdroje:

Napsat komentář