Chyba v Postfixu: 451 4.3.0

Pokud v logu (na Ubuntu) /var/log/mail.log tento řádek:

NOQUEUE: reject: RCPT from from_domain[1.2.3.4]: 451 4.3.0 <to_mail>: Temporary lookup failure; from=<from_mail> to=<to_mail> proto=ESMTP helo=<domain>

může to být chybnou konfigurací řádku mynetworks v /etc/postfix/main.cf. Jsou tam sice uvedeny ip, odkud je možné maily posílat, ale daná ip není správně. V mém případě byla chyby, že místo ip sítě, jsem uvedl přesnou ip. Na toto mě upozornit další řádek v logu, kde bylo uvedeno:

warning: smtpd_client_event_limit_exceptions: non-null host address bits in "1.2.3.4/24", perhaps you should use "1.2.3.0/24" instead

 

Napsat komentář