Metoda s proměnným počtem argumentů v Ruby

Pro určení proměnného počtu argumentů v metodě se v Ruby používá znak hvězdičky (*).

Příklad

def myMethod(*arguments)
  arguments.each do |argument|
    puts argument
  end
end

myMethod
myMethod("a", "b", "c")

Výsledek

a
b
c

Další příklad

def myOtherMethod(arg1, arg2, *others)
  puts arg1
  puts arg2
  others.each do |other|
    puts other
  end
end

myOtherMethod(99, 1.123)
puts
myOtherMethod(123, "Ahoj", 24, 945612, "Nazdar")

Výsledek

99
1.123

123
Ahoj
24
945612
Nazdar

Napsat komentář