Význam otazníku v názvu Ruby metod

V programovacím jazyce Ruby je určitá zvyklost týkající se názvů metod a přidávání některých znaků na konec názvů metod. Velmi často se lze setkat s metodou, jejíž název končí otazníkem (?), jako např. u metody equal?. Otazník za názvem metody znamená, že metoda vrací datový typ Boolean (true nebo false).

Na příkladu jsou volány metody objektu Integer.

puts 1.equal?1
puts 2.even?
puts 3.odd?
puts 4.zero?
puts 5.between?(1, 10)
puts 6.integer?

Výsledek

true
true
true
false
true
true

Napsat komentář