Aktivní zálohy Vojenské policie

Tak jako naprostá většina útvarů armády ČR, tak i Vojenská policie má vlastní jednotku aktivních záloh. Aktivní zálohy VP aktuálně sídlí v Olomouci.

Nábor
Nejdříve je třeba splnit povinné předpoklady pro vstup do jednotky: trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost, minimálně střední vzdělání s maturitou a mít základní vojenský výcvik (stačí absolvovat 6 týdenní základní výcvik ve Vyškově). Předchozí praxe u policie, městské policie nebo v armádě je sice výhodou, ale není nutná. Výběrové řízení se pak skládá z fyzického přezkoušení a psychologického vyšetření. V případě úspěšného splnění jste zařazeni do jednotky.

Příprava
Každý příslušník aktivních záloh VP musí absolvovat tříletý přípravný cyklus, který je ukončen závěrečnou zkouškou. Příprava se skládá ze dvou týdnů každý rok, strávených na Odborné škole Vojenské policie ve Vyškově a je zaměřena na základy práva, kriminalistky, zákona o Vojenské policie, dopravní službu a speciální tělesnou přípravu. Kromě těchto dvou týdnů na přípravu se příslušník může účastnit akcí, na které je aktivní záloha VP povolávána (Dny NATO, Bahna, Cihelna, …). V případě úspěšného zakončení získá příslušník služební průkaz VP a služební číslo.

Činnost
Činnost vojenského policisty (i aktivního záložníka VP) se řídí zákonem 300/2013 Sb. (Zákon o Vojenské policii). Tento zákon vymezuje působnost, povinnost a oprávnění Vojenské policie. Aktivní záložníci VP se kromě výcviku, který se skládá ze střeleb a taktiky, účastní společných hlídek s profesionálními příslušníky VP a také pomáhají při policejním zabezpečení vojenských akcí.

Základní speciální příprava OŠVP (zdroj: www.azvp.cz)

Kriminalistika OŠVP (zdroj: www.azvp.cz)

Slavnostní vyřazení nových příslušníků na Vítkově (zdroj: www.azvp.cz)

Střelby (zdroj: www.azvp.cz)

Řidičská příprava (zdroj: www.azvp.cz)

Taktika vstupů do budov (zdroj: www.azvp.cz)


Zdroje:

Napsat komentář