Velikost RAM v Linuxu

Informace o operační paměti se nacházejí v souboru /proc/meminfo.

less /proc/meminfo
MemTotal:    1017048 kB
MemFree:     338264 kB
MemAvailable:   628572 kB
Buffers:      81348 kB
...

K zobrazení informací o paměti ve zjednodušené a čitelné podobě slouží příkaz free s přepínačem -h (zobrazí výstup s příponami označující velikost: K – kilo, M – mega, G – giga, …)

       total    used    free   shared  buffers   cached
Mem:     993M    662M    330M    2,6M    79M    307M
-/+ buffers/cache:    275M    717M
Swap:     1,0G     0B    1,0G

Zdroj: cyberciti.biz/faq/ram-size-linux/

Napsat komentář