Soubor /etc/passwd

Soubor /etc/passwd obsahuje seznam účtů a informace o nich. Každý záznam obsahuje sedm položek oddělených dvojtečkou např.:

root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
postgres:x:122:129:PostgresSQL administrator:/var/lib/postgresql:/bin/bash
  1. uživatelské jméno (username)
  2. heslo (password) je ve skutečnosti umístěno v souboru /etc/shadow
  3. uživatelské id (UID – user id)
  4. id skupiny (GID – group id)
  5. komentář
  6. domovský adresář (home directory)
  7. shell (většinou)

Soubor passwd je běžně čitelný komukoliv, ale změny může provádět jen super user. Enkryptovaná hesla jsou uložna v souboru /etc/shadow. passwd je také nástroj pro změnu hesla.

Zdroj: en.wikipedia.org/wiki/Passwd

Napsat komentář