Změna velikosti swap v Ubuntu

Od Ubuntu verze 17.04 byla swap partition nahrazena swap souborem. To znamená, že velikost swap lze jednoduše měnit. Swap je místo na disku, které může operační systém použít jako další RAM (pokud nemá dostatek RAM, uloží si data na swap). To zda máte (a jak velký) swap nastaven zjistíte příkazem swapon. Pokud je výstup příkazu prázdný, swap nemáte zapnutý.

sudo swapon
NAME TYPE SIZE USED PRIO
/swapfile file 4G 512K -2

Swap vypnete příkazem swapoff.

sudo swapoff -a

Swap soubor o určité velikosti vytvoříte příkazem fallocate.

sudo fallocate -l 8G /swapfile

Označte soubor jako swap soubor.

sudo mkswap /swapfile 
mkswap: /swapfile: warning: wiping old swap signature.
Setting up swapspace version 1, size = 8 GiB (8589930496 bytes)
no label, UUID=0a948889-f0bd-45cb-8be3-e032cb29ce13

Zapněte swap.

sudo swapon /swapfile

Velikost swap souboru zjistíte z /proc/meminfo.

grep SwapTotal /proc/meminfo
SwapTotal: 8388604 kB

Zdroje:
bogdancornianu.com/change-swap-size-in-ubuntu/
linuxize.com/post/how-to-add-swap-space-on-ubuntu-18-04/

Napsat komentář