Redis databáze

Redis databáze (jedna instance Redisu) by se měly používat pro oddělení různých klíčů patřících stejné aplikaci a nikoliv pro různé klíče různých aplikací.

Počet databází v Redisu je uveden v konfiguračním souboru /etc/redis/redis.conf.

# Set the number of databases. The default database is DB 0, you can select
# a different one on a per-connection basis using SELECT  where
# dbid is a number between 0 and 'databases'-1
databases 16

V redis-cli tento údaj můžete získat příkazem

127.0.0.1:6378> config get databases
1) "databases"
2) "16"

Počet databází můžete změnit ve výše uvedeném konfiguračním souboru (např. databases 20). Je nutné restartovat redis server. Používám redis na portu 6378. Jak změnit port se můžete dozvětět v tomto příspěvku.

sudo service redis-server restart
redis-cli -p 6378
127.0.0.1:6378> config get databases
1) "databases"
2) "20"

Je možné také získat databáze, které obsahují nějaký klíč (příkaz INFO).

info keyspace
# Keyspace
db0:keys=3429,expires=0,avg_ttl=0
db1:keys=1,expires=0,avg_ttl=0
db2:keys=14,expires=0,avg_ttl=0

Pro zvolení určité databáze slouží příkaz SELECT.

127.0.0.1:6378> select 19
OK
127.0.0.1:6378[19]> keys *
(empty list or set)
127.0.0.1:6378[19]> select 2
OK
127.0.0.1:6378[2]> keys *
1) "aa"
2) "e"
3) "a"
4) "h"
5) "g"
6) "c"
7) "b"
8) "ab"
9) "j"
10) "d"
11) "i"
12) "aaa"
13) "f"
14) "k"

Zdroje:
https://redis.io/commands/select
https://www.baeldung.com/redis-list-all-databases

Napsat komentář