View tables v PostgreSQL

Databáze v PostgreSQL obsahuje informační schéma (information_schema) ve kterém jsou různé pohledy (view), ze kterých lze získat informace o objektech v databázi. View information_schema.tables obsahuje informace o všech tabulkách (tables) a pohledech (views) v aktuální databázi.

select * from information_schema.tables;

Výpis celého pohledu information_schema.tables.

select * from information_schema.tables where table_schema = 'public';

Výpis všech informací o tabulkách a pohledech ve schématu public.

select * from information_schema.tables where table_schema = 'nazev_schematu';

Výpis všech informací o tabulkách a pohledech ve schématu s názvem nazev_schematu.

select table_name from information_schema.tables where table_type = 'VIEW';

Výpis všech pohledů (názvů pohledů) v aktuální databázi.

select table_name from information_schema.tables where table_type = 'BASE TABLE';

Výpis všech tabulek (názvů tabulek) v aktuální databázi.

Napsat komentář