Jak najít tabulky obsahující určité sloupce v PostgreSQL

Může se stát, že víte název sloupce, ale nevíte, v jaké tabulce se tento sloupec nachází. Informace o objektech databáze lze v PostgreSQL nalézt ve schématu information_schema.

Informační schéma (information schema) je množina pohledů (views), které obsahují informace o objektech v databázi. Informace o sloupcích lze nalézt v information_schema.columns view. Zdroj: postgresql.org/…/information-schema.html

Následující select vrátí názvy tabulek, které obsahují sloupce s názvem nazev_sloupce.

select table_name from information_schema.columns where column_name like 'nazev_sloupce'

Daný pohled (information_schema.columns) obsahuje řadu dalších informací např. datový typ sloupce.

Napsat komentář