Začínáme programovat v Go: 2. díl – popis programu

V úvodním příspěvku o programování v jazyce Go jsme si ve složce go\src vytvořili pracovní složku (workspace) s názvem workspace. Doporučovaný způsob je, vytvořit si workspace a adresářovou strukturu, která bude jedinečná. Ideálním způsobem je za název workpace použít doménové jméno (pokud takové vlastníte). Pokud ne, stačí unikátní název. V %USERPROFILE%\go (na Windows v C:\Users\YourName\go) si vytvoříme složku src (tu už máme) a v ní adresářovou strukturu např. vitfo.cz\hello (ze začátku vám bude stačit i původní název workspace).

V minulém příspěvku jsme instalaci Go otestovali vytvořením souboru hello.go a jeho spuštěním. Nyní si kód tohoto souboru vysvětlíme.

package main

import "fmt"

func main() {
	fmt.Printf("Hello world")
}

package

package main

První řádek v programu určuje balíček (package), ve kterém se program nachází. Tento příkaz je povinný. Program (běh programu) začíná v balíčku main. Pokud má být program spustitelný, je třeba, aby měl alespoň jeden soubor s package main. Program hello má jediný soubor, a protože ho chceme spouštět, obsahuje řádek package main.

import

import "fmt"

Řádka s import říká, že se má načíst (importovat) balíček s názvem fmt (fmt je zkratka pro format). Tento balíček obsahuje funkce a pokud je chceme použít, musíme balíček nejdříve naimportovat. Jinak řečeno, pokud program potřebuje něco, co už je někde vytvořeno, importuje si balíček, ve kterém se daná funkcionalita nachází, pomocí klíčového slova import.

funkce main

func main() {
	...
}

Řádek s func main() vytváří funkci s názvem main, což je vstupní bod programu (vstupním bodem programu je soubor s package main, který obsahuje funkci main, která je to první, co se z programu zavolá). Klíčové slovo func se používá pro definování funkce.

importované fukce

fmt.Printf("Hello world")

Příkaz fmt.Prinln() znamená, že z importovaného balíčku fmt se volá funkce Println(). Funkce Println má jeden parametr. Hodnota, která se funkci předá (argument), se vytiskne. Všimněte si velkého písmene v názvu funkce. To znamená, že tato funkce je přístupná (dá se použít) i jinde, než v souboru, kde byla vytvořena. Pokud by v balíčku fmt byla funkce println() nemohli bychom ji použít.

Napsat komentář