Základní názvosloví v Mavenu

Build life cycle
Build life cycle je přesně definovaná posloupnost fází. Build life cycle se skládá z několika úseků, kroků -> ty se nazývají fáze (phases). Maven má tři build life cycles: clean (smazání dočasných souborů, default (sestavení, zabalení a nasazení projektu) a složky target) a site.

Phase
Phase je část, která se provádí v rámci build life cyklu. Fáze může obsahovat jeden nebo více úkolů (goals) -> fáze je spojena s jedním nebo více cíli (goals).

Plugin
Plugin obsahuje jeden nebo více cílů (goals). Jednoduše řečeno je plugin seznam jednotlivých cílů. Programátorsky se jedná o projekt, který obsahuje jednotlivé třídy, ve kterých je definována funkcionalita určitého cíle (goal).

Goal vs MOJO
Mojo je zkratka (Maven Old Java Object). Je to slovní hříčka z POJO (Plain Old Java Object). Mojo je Java třída implementující goal. Plugin je Java projekt obsahující jeden či více cílů (goal) = jeden či více Mojo.

Build life cycle (maven má tři: clean, default, site) se skládá z fází (phases). Během každé fáze se provádí různé úkoly (goals). Cíle jsou definovány v pluginech a proto, aby se v určité fázi provedli, jsou tyto cíle (goals) přiřazeny jednotlivým fázím. Jinak řečeno, jednotlivým fázím jsou přiřazeny cíle (goals) a tyto cíle (goals) jsou definovány v pluginech. Programově každý goal představuje mojo a plugin je seznamem jednotlivých cílů (goals).


Zdroje:

Napsat komentář