Změna posledního komitu v Gitu

V případě, že jste provedli uložení změn (commit) do svého lokálního úložiště (repository), stále je možné v tomto komitu provést změny, či jej vrátit zpět.

Změna textu zprávy (message) v posledním komitu
git commit --amend
Otevře textový editor, do něž je možné zadat změněný text.

git commit --amend -m "nový text"
Provede změnu textu bez otevření editoru.

Vrácení posledního komitu
Všechny změny provedené v komitu vrátí do stavu před komitem (stanou se z nich opět změny, které mají být komitnuty – „to be commited“)
git reset --soft HEAD~1

Smazání posledního komitu a všech změn, které byly v daném komitu provedeny
git reset --hard HEAD~1

Napsat komentář