Plný /boot na Ubuntu

Nemůžete updatovat (apt-get update) ani upgradovat (apt-get upgrade) protože váše část disku boot je plná na 100%. Díky tomu ani nemůže použít apt-get clean? Dostáváte následující chyby?

No space left on device ...
You might want to run 'apt-get -f install' to correct these.
The following packages have unmet dependencies ...

Zde je návod, který mi pomohl: linux-audit.com/troubleshooting-full-boot-partition-ubuntu

Postup jsem musel několikrát opakovat (po instalaci se /boot vždy opět zaplnil) dokud již nebylo co instalovat.

apt-get autoremove --purge
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 210 not upgraded.
apt-get install -f
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 210 not upgraded.

Další zdroje:

Regulární výrazy v Javě

Pomocí regulárních výrazů definujeme vzory hledání pro řetězce. Vzor může být jediný znak, přesný řetězec, nebo složitý výraz obsahující speciální znaky.

Regulární výraz Popis
. Jakýkoliv znak
* Výskyt 0 nebo vícekrát
+ Výskyt 1 nebo vícekrát
? Výskyt 0 nebo jedenkrát
^ Začátek řádky (^A – začátek řádku musí začínat na A)
$ Konec řádky (z$ – řádek musí končit na z)
[] Definice možných výskytů ([123] – obsahuje 1, 2 nebo 3)
{} Počet možných výskytů ({5,7} – vyskytuje se alespoň 5x a maximálně 7x)
() Seskupení výrazů
| Nebo (a|b – a nebo b)
?! Negace (a?!b – a pokud není následováno b)
(?i) Regulární výraz není citlivý na malá a velká písmena (pozor na písmena s diakritikou)
\d Jakékoliv číslo
\D Cokoliv kromě čísla
\s Jakýkoliv bílý znak
\S Cokoliv kromě bílých znaků
\w Písmeno, číslice nebo podtržítko
\W Cokoliv kromě písmena, číslice nebo podtržítka

Java String má následující metody, které jako parametr mají regulární výraz:

string.matches("regex")
string.split("regex")
string.replaceFirst("regex", "replacement")
string.replaceAll("regex", "replacement")

Pro pokročilejší práci s regulárními výrazy se používají třídy Pattern a Matcher.

final String text = "Nějaký text";
final String regex = "Regulární výraz";
final Pattern pattern = Pattern.compile(regex);
final Matcher matcher = pattern.matcher(text);
matcher.find()

Jak přimět prohlížeč zobrazovat text zprava doleva

Napadlo vás někdy, jak to udělat, aby prohlížeč zobrazoval text zprava doleva? V html na to existuje element <bdo> (Bi-Directional Override). Takto to může vypadat:

Ani nevím jak, ale stal se z mě milionář. A ne ledajaký, dolarový. A nejen to, napsal mi samotný Marmark Zuckerberg z Facebooku. Teď jen musím poslat své osobní údaje a milión (amerických dolarů) bude můj.
Text je z toho příspěvku: Jsem milionář

Ani nevím jak, ale stal se z mě milionář. A ne ledajaký, dolarový. A nejen to, napsal mi samotný Marmark Zuckerberg z Facebooku. Teď jen musím poslat své osobní údaje a milión (amerických dolarů) bude můj.
Text je z toho příspěvku: Jsem milionář

<p>Zprava doleva<br/><bdo dir="rtl">
Ani nevím jak, ale stal se z mě milionář. A ne ledajaký, dolarový. A nejen to, napsal mi samotný Marmark Zuckerberg z Facebooku. Teď jen musím poslat své osobní údaje a milión (amerických dolarů) bude můj.
</bdo></p>

<p>Zleva doprava<br/><bdo dir="ltr">
Ani nevím jak, ale stal se z mě milionář. A ne ledajaký, dolarový. A nejen to, napsal mi samotný Marmark Zuckerberg z Facebooku. Teď jen musím poslat své osobní údaje a milión (amerických dolarů) bude můj.
</bdo></p>

Jak v HTML vytvořit bookmark

Máte dlouhou html stránku a rádi byste v ní vytvořili záložky (bookmark), na které by se šlo prokliknout? V html toho lze dosáhnou použitím atributu id elementu, na který se má uživatel prokliknout a elementu <a>. Zde je ukázka:

<h1 id="nadpis">Hlavní nadpis</h1>
<h2 id="lekce1">Lekce 1</h2>
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer ...</p>

<h2 id="lekce2">Lekce 2</h2>
<p>Nunc auctor. Mauris suscipit, ligula sit ...</p>

<h2 id="lekce3">Lekce 3</h2>
<p>Maecenas aliquet accumsan leo. Aliquam erat ...</p>


<a href="#lekce1">Lekce 1</a>
<a href="#lekce2">Lekce 2</a>
<a href="#lekce2">Lekce 3</a>
<a href="#nadpis">Nahoru</a>

Změna verze Javy z 8 na 11

Nedávno jsem prováděl změny verze Javy na projektu, který používá Spring Boot. Měnil jsem verzi Javy z verze 8 na verzi 11. Nebylo to až tak strašné, jak jsem čekal (spíše naopak), přesto se ale některé komplikace objevily. V tomto příspěvku budu postupovat od chyby k chybě, tak jak se u mě objevovaly.

Číst dálZměna verze Javy z 8 na 11

Instalace Open JDK na Ubuntu

V tomto příspěvku se podíváme na to, jak instalovat Open JDK na Ubuntu. To, zda již nějakou verzi Javy máte nainstalovánu zjistíte příkazem java -version.

java -version
openjdk 11.0.2 2019-01-15
OpenJDK Runtime Environment (build 11.0.2+9-Ubuntu-3ubuntu118.04.3)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 11.0.2+9-Ubuntu-3ubuntu118.04.3, mixed mode, sharing)

To, zda máte více verzí Javy zjistíte příkazem update-alternatives --config java.

update-alternatives --config java
There is only one alternative in link group java (providing /usr/bin/java): /usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64/bin/java
Nothing to configure.

Jak je vidět z výpisu mám pouze jednu verzi Javy. Defaultní JDK nainstaluje takto:

apt-get install default-jdk
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
default-jdk is already the newest version (2:1.11-68ubuntu1~18.04.1).

V tomto případě není co instalovat.

Nejdou posílat maily z aplikace běžící na lokálním počítači

Máte vlastní aplikaci, kterou vyvíjíte na svém počítači. Z této aplikace chcete posílat maily na nějaký externí SMTP server. Vše máte nakonfigurováno správně, ale přesto maily neodchází. Dostáváte podobnou chybu (aplikace používají Spring se snaží odeslat email přes Google SMTP)?:

Číst dálNejdou posílat maily z aplikace běžící na lokálním počítači

Chyba v Postfixu: 451 4.3.0

Pokud v logu (na Ubuntu) /var/log/mail.log tento řádek:

NOQUEUE: reject: RCPT from from_domain[1.2.3.4]: 451 4.3.0 <to_mail>: Temporary lookup failure; from=<from_mail> to=<to_mail> proto=ESMTP helo=<domain>

může to být chybnou konfigurací řádku mynetworks v /etc/postfix/main.cf. Jsou tam sice uvedeny ip, odkud je možné maily posílat, ale daná ip není správně. V mém případě byla chyby, že místo ip sítě, jsem uvedl přesnou ip. Na toto mě upozornit další řádek v logu, kde bylo uvedeno:

warning: smtpd_client_event_limit_exceptions: non-null host address bits in "1.2.3.4/24", perhaps you should use "1.2.3.0/24" instead

 

Idea IDE a česká klávesnice

Používáte vývojové prostředí Idea IDE a k tomu českou klávesnici? Je pravděpodobné, že máte problém s určitými znaky. Například se znaky [>{}. Řešením je nastavení hodnoty actionSystem.force.alt.gr v registru na true.

Postup:

V IDE stiskněte kombinaci kláves Ctrl + Shift + A a do vyhledávacího pole napište registry.

Nastavte hodnotu actionSystem.force.alt.gr na true.

Zdroj: youtrack.jetbrains.com/issue/IDEA-91975

Jsem milionář

Ani nevím jak, ale stal se z mě milionář. A ne ledajaký, dolarový. A nejen to, napsal mi samotný Marmark Zuckerberg z Facebooku. Teď jen musím poslat své osobní údaje a milión (amerických dolarů) bude můj. Sice mi není zcela jasné, proč známý šéf Facebooku si nechá říká Marmark, když oficiálně je to Mark, ale určitě to bude tím, že už mě, jako dolarového milionáře, bere za sobě rovného a takto si nechává říkat mezi svými kamarády. Také mě trošku udivilo, že nepoužívá oficiální email Facebooku, ale místo toho jakýsi ceodirect.office6584@gmail.com, ale myslím si, že toto bude jeho osobní email, který nikdo nezná a emaily z něj posílá jen nám výhercům. Hm, chce ode mě vědět zemi, ale mail mi poslal česky. No, pravda, ta čeština není úplně bezchybná, ale co bych mohl očekávat od šéfa Facebooku. Asi má hodně práce a nestačil zatím češtinu vypilovat. Ale to nevadí, je fajn, že mi napsal. Už si představuji, co vše si koupím. Teď mu jen odpovědět a poslat ty údaje.

Číst dálJsem milionář