Vlastní klávesové zkratky v Ubuntu

V předchozím příspěvku jsem ukázal, jak pomocí programu terminátor zobrazit v konzoli více oken. V tomto příspěvku si ukážeme jak si pro terminátor vytvořit vlastní klávesovou zkratku. V Ubuntu je nastaveno Ctrl + Alt + T pro spuštění terminálu. Stejnou zkratku použijeme pro terminátor. Nejdříve musíme tuto zkratku zneplatnit pro spuštění konzole: System Settings -> Keyboard -> Shortcuts -> Launcher -> kliknout na „Launch terminal“ a stisknout klávesu Delete.

Následně tuto zkratku přiřadíme programu terminátor: System Settings -> Keyboard -> Shortcuts -> Custom Shortcuts -> tlačítko + -> zadejte název a bash příkaz pro spuštění programu ->

-> Apply -> označte přidaný řádek a zadejte zkratku Ctrl + Alt + T.

Terminátor – více oken v konzoli

Pokud potřebujete mít v konzoli zároveň otevřeno více oken (např. spouštíte pomocí skriptů Tomcat a rovněž chcete kontrolovat výpis v catalina.out logu) nainstalujte si program teminator (sudo apt install terminator).

Zkratkou Ctrl + O můžete terminál dělit.

Mezi jednotlivými okny se přepínáte pomocí Ctrt + Tab.

Zdroj: askubuntu.com/…-terminal-simultaneously

SQuirrel SQL klient a MariaDB

SQuirrel SQL je SQL klient, který se dá použít pro připojení k různým databázím. Je to je jednotné GUI pro různé databáze. MariaDB je relační databáze a je to open source verze MySQL. Popularita této databáze rychle roste a využívá se tam, kde původně byla MySQL.

Zdroj: https://db-engines.com/en/ranking_trend [19. 4. 2018]

V tomto příspěvku ukáži, jak nainstalovat SQuirrel SQL a zprovoznit v něm připojení do MariaDB. Instalaci SQuirrel jsem se již věnoval v tomto příspěvku.

Stáhněte si SQuirrel.jar a spusťte jej.

java -jar squirrel-sql-snapshot-20180121_2226-standard.jar

Následuje grafický instalátor. Zde jsou jednotlivé kroky.

Číst dálSQuirrel SQL klient a MariaDB

První přihlášení do PostgreSQL v Ubuntu

Pokud se po instalaci PostgreSQL pokusíte přihlásit pomocí psql, dostanete pravděpodobně chybu Peer authentication failed for user „postgres“

psql -U postgres
psql: FATAL:  Peer authentication failed for user "postgres"

V Ubuntu je ve výchozím nastavení vypnuto přihlašování pro uživatele postgres. Do psql se můžeme připojit pomocí příkazu sudo

sudo -u postgres psql postgres

Vytvoříme nového uživatele (roli) s heslem password a schopností vytvářet databáze.

Číst dálPrvní přihlášení do PostgreSQL v Ubuntu

Dynamic Web Project a chybějící knihovna javax.servlet

Pokud si vytvoříte Dynamic Web Project v Eclipse, přidáte Tomcat a pokusíte se vytvořit vlastní servlet, může se vám stát, že knihovnu javax.servlet nelze importovat. Řešením je přidat Apache Tomcat runtime: pravým na projekt -> Properties -> v pravo záložka Runtimes -> zakliknout Apache Tomcat -> potvrdit.

Zdroj: stackoverflow.com/…/the-superclass-javax-servlet-http-httpservlet-was-not-found-on-the-java-build/30161602

HTTPS s Nginx a Let’s Encrypt

Let’s Encrypt je certifikační autorita, která vám vydá zdarma certifikát a umožní jej automaticky obnovovat. V tomto příspěvku si nainstalujeme certifikát a nakonfigurujeme webový server Nginx tak, aby web komunikoval pomocí HTTPS.

Přidání repozitáře

add-apt-repository ppa:certbot/certbot

Update a instalace

apt-get update
apt-get install python-certbot-nginx

Mělo by fungovat i toto

apt-get install software-properties-common
apt-get install certbot

Do Nginx konfigurace je třeba doplnit

location /.well-known/acme-challenge {
    root /var/www/letsencrypt;
}

Číst dálHTTPS s Nginx a Let’s Encrypt