Clubeek – správa klubu pro profíky i hobíky

Jste členem sportovního klubu nebo sportovní klub spravujete? Máte vlastní tým a hodila by se vám pomoc s jeho správou? Pak by vás mohl zajímat web clubeek.cz. Tento web vám umožní založit sportovní klub a spravovat jej. Je jedno, zda se váš klub skládá z jednoho týmu a chodíte hrát jednou za čas, nebo zda se jedná o profesionální klub s několika týmy hrajícími oficiální soutěže. Pomocí clubeeku můžete mít vlastní webové stránky s články, zprávami a výsledky zápasů. Budete moci evidovat členy, rozesílat jim zprávy, organizovat tréninky, vést statistiky a mnoho dalšího. Stačí se jen zaregistrovat a založit svůj klub. A takto to může vypadat: www.clubeek.cz/slavoj-suchdol.
Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Štítky: | Napsat komentář

Ruby – pokus o objektové programování

Na základě jednoho z otevřených scénářů jsem se pokusila o jeho objektové zpracování.

Obdoba main třídy

require_relative "robot.rb"

class Sklad
attr_accessor :max_instrukce
SKLAD_POLE = []
@max_instrukce = 0
  def initialize(argv)
   if argv.length < 3
    puts "Nebyl predan dostatek args"
    exit
   else
   @SOUBOR_SKLAD = argv[0]
   @SOUBOR_ROBOTI = argv[1]
   @SOUBOR_VYSTUP = argv[2]
   end
  end


  def kontrola_vstupnich_souboru()
   unless File.exist?(@SOUBOR_SKLAD)
    puts "soubor #{@SOUBOR_SKLAD} neexistuje."
    exit
   end

   unless File.exist?(@SOUBOR_ROBOTI)
    puts "soubor #{@SOUBOR_ROBOTI} neexistuje"
    exit
   end
  end

  def vytovreni_pole_skladu()
   File.open(@SOUBOR_SKLAD, "r") do |soubor|
    soubor.each_line do |radek|
     radek = radek.strip
     SKLAD_POLE < @max_instrukce.to_i
     @max_instrukce = instrukce.length
    end
    novy_robot = Robot.new(jmeno, pozice,instrukce)
   end
  end
 end

 def kontrola_kolize
  Robot.roboti.each do |robot|
   if robot.stav != "collided"
    pole_pozice = SKLAD_POLE[robot.pozice[0]][robot.pozice[1]]
    case pole_pozice
     when "O"
      robot.stav = "OK"
     when "X"
      robot.stav = "collided"
     when "R"
      robot.stav = "collided"
    end
    Robot.roboti.each do |robot2|
     if robot2 != robot && robot2.stav != "collided"
      if robot2.pozice == robot.pozice
       robot2.stav = "collided"
       robot.stav = "collided"
       SKLAD_POLE[robot.pozice[0]][robot.pozice[1]] = "R"
      end
     end
    end
   end
  end
 end

 def zapis
  Robot.roboti.sort_by {|robot| robot.jmeno}
  File.open("vystup.txt", "w") do |line|
   Robot.roboti.each do |robot|
    line.puts "#{robot.jmeno}(#{robot.pozice[0]}x#{robot.pozice[1]}):#{robot.stav}"
   end
  end
 end
end

skladiste = Sklad.new(ARGV)
skladiste.kontrola_vstupnich_souboru
skladiste.vytovreni_pole_skladu
skladiste.nacteni_robotu
up_to = skladiste.max_instrukce

up_to.times do |x|
 Robot.krokovani
 skladiste.kontrola_kolize
end
skladiste.zapis

A volaná třída

class Robot

 attr_accessor :pozice, :stav, :roboti,:instrukce
 attr_reader :jmeno

 @@roboti = []

 def initialize(jmeno, pozice,instrukce)
  @jmeno = jmeno
  @pozice = pozice
  @stav = "OK"
  @instrukce = instrukce
  @@roboti << self
 end

 def self.roboti
  @@roboti
 end

 # provede jeden krok
 def self.krokovani
  @@roboti.each do |robot|
   soucasna_pozice = robot.pozice
   if (!robot.instrukce.empty? && robot.stav != "collided")
    soucasna_instrukce = robot.instrukce.shift
    case soucasna_instrukce
     when "U"
      robot.pozice[0] -= 1
     when "R"
      robot.pozice[1] += 1
     when "D"
      robot.pozice[0] += 1
     when "L"
      robot.pozice[1] -= 1
    end
   end
  end
 end
end
Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Začínáme s Hadoopem – Instalace

V tomto příspěvku ukáži instalaci hadoop ve verzi 2.9. Pokud si budete o hadoopu hledet informace, dávejte si pozor na verze. Mě se třeba stalo, že první výsledek při vyhledávání infomací o HDFS (Hadoop Distributed File System), mě odkázal na verzi 1 a chvíli trvalo, než jsem na to přišel.

Instalace je popsána na stránkách projektu. K aktuální stabilní verzi je zde. Tuto instalaci jsem zkoušel, ale ne příliš úspěšně a skončil jsem s chybou "Incorrect configuration: namenode address dfs.namenode.servicerpc-address or dfs.namenode.rpc-address is not configured.". Našel jsem ale web data-flair.training, kde mají velmi podrobný a polopatě vysvětlený postup instalace hadoopu (viz zde). Je zde vysvětleno vše od instalace Javy 8, konfigurace ssh až po spuštění hadoopu. Tutoriálu není co vytknout. Já zde ukáži jen závěrečné kroky.

Pokud jste provedli všechna nastavení konfiguračních souborů, je třeba namenode naformátovat (hdfs namenode -format)

vitfo@vitfo-VirtualBox:~/hadoop/hadoop-2.9.0$ hdfs namenode -format
18/01/26 13:18:17 INFO namenode.NameNode: STARTUP_MSG: 
/************************************************************
STARTUP_MSG: Starting NameNode
STARTUP_MSG:  host = vitfo-VirtualBox/127.0.1.1
STARTUP_MSG:  args = [-format]
STARTUP_MSG:  version = 2.9.0
STARTUP_MSG:  classpath = /home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/etc/hadoop:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/common/lib/gson-2.2.4.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/common/lib/jackson-xc-1.9.13.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/common/lib/hamcrest-core-1.3.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/common/lib/commons-math3-3.1.1.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/common/lib/log4j-1.2.17.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/common/lib/stax2-api-3.1.4.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/common/lib/curator-client-2.7.1.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/common/lib/junit-4.11.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/common/lib/mockito-all-1.8.5.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/common/lib/httpclient-4.5.2.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/common/lib/commons-configuration-1.6.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/common/lib/jetty-sslengine-6.1.26.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/common/lib/stax-api-1.0-2.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/common/lib/jackson-mapper-asl-1.9.13.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/common/lib/commons-cli-1.2.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/common/lib/jets3t-0.9.0.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/common/lib/curator-recipes-2.7.1.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/common/lib/jersey-server-1.9.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/common/lib/apacheds-i18n-2.0.0-M15.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/common/lib/jersey-json-1.9.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/common/lib/servlet-api-2.5.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/common/lib/jersey-core-1.9.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/common/lib/httpcore-4.4.4.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/common/lib/commons-lang3-3.4.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/common/lib/commons-logging-1.1.3.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/common/lib/commons-beanutils-core-1.8.0.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/common/lib/activation-1.1.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/common/lib/jetty-util-6.1.26.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/common/lib/curator-framework-2.7.1.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/common/lib/jaxb-api-2.2.2.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/common/lib/jettison-1.1.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/common/lib/api-asn1-api-1.0.0-M20.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/common/lib/hadoop-annotations-2.9.0.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/common/lib/commons-collections-3.2.2.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/common/lib/avro-1.7.7.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/common/lib/api-util-1.0.0-M20.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/common/lib/woodstox-core-5.0.3.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/common/lib/zookeeper-3.4.6.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/common/lib/java-xmlbuilder-0.4.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/common/lib/netty-3.6.2.Final.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/common/lib/jackson-core-asl-1.9.13.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/common/lib/protobuf-java-2.5.0.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/common/lib/commons-io-2.4.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/common/lib/asm-3.2.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/common/lib/hadoop-auth-2.9.0.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/common/lib/nimbus-jose-jwt-3.9.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/common/lib/commons-codec-1.4.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/common/lib/jaxb-impl-2.2.3-1.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/common/lib/commons-compress-1.4.1.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/common/lib/apacheds-kerberos-codec-2.0.0-M15.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/common/lib/commons-net-3.1.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/common/lib/commons-beanutils-1.7.0.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/common/lib/jetty-6.1.26.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/common/lib/paranamer-2.3.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/common/lib/xz-1.0.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/common/lib/jcip-annotations-1.0.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/common/lib/slf4j-log4j12-1.7.25.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/common/lib/snappy-java-1.0.5.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/common/lib/guava-11.0.2.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/common/lib/jsp-api-2.1.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/common/lib/commons-digester-1.8.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/common/lib/commons-lang-2.6.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/common/lib/slf4j-api-1.7.25.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/common/lib/jsch-0.1.54.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/common/lib/jsr305-3.0.0.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/common/lib/json-smart-1.1.1.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/common/lib/xmlenc-0.52.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/common/lib/jackson-jaxrs-1.9.13.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/common/lib/htrace-core4-4.1.0-incubating.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/common/hadoop-common-2.9.0.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/common/hadoop-nfs-2.9.0.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/common/hadoop-common-2.9.0-tests.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/hdfs:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/hdfs/lib/jackson-core-2.7.8.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/hdfs/lib/log4j-1.2.17.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/hdfs/lib/okhttp-2.4.0.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/hdfs/lib/xercesImpl-2.9.1.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/hdfs/lib/jackson-mapper-asl-1.9.13.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/hdfs/lib/commons-cli-1.2.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/hdfs/lib/jersey-server-1.9.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/hdfs/lib/servlet-api-2.5.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/hdfs/lib/jersey-core-1.9.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/hdfs/lib/commons-logging-1.1.3.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/hdfs/lib/jetty-util-6.1.26.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/hdfs/lib/commons-daemon-1.0.13.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/hdfs/lib/xml-apis-1.3.04.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/hdfs/lib/okio-1.4.0.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/hdfs/lib/jackson-databind-2.7.8.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/hdfs/lib/leveldbjni-all-1.8.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/hdfs/lib/netty-3.6.2.Final.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/hdfs/lib/jackson-core-asl-1.9.13.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/hdfs/lib/protobuf-java-2.5.0.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/hdfs/lib/jackson-annotations-2.7.8.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/hdfs/lib/commons-io-2.4.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/hdfs/lib/asm-3.2.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/hdfs/lib/netty-all-4.0.23.Final.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/hdfs/lib/commons-codec-1.4.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/hdfs/lib/jetty-6.1.26.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/hdfs/lib/hadoop-hdfs-client-2.9.0.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/hdfs/lib/guava-11.0.2.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/hdfs/lib/commons-lang-2.6.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/hdfs/lib/jsr305-3.0.0.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/hdfs/lib/xmlenc-0.52.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/hdfs/lib/htrace-core4-4.1.0-incubating.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/hdfs/hadoop-hdfs-native-client-2.9.0-tests.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/hdfs/hadoop-hdfs-nfs-2.9.0.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/hdfs/hadoop-hdfs-client-2.9.0-tests.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/hdfs/hadoop-hdfs-native-client-2.9.0.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/hdfs/hadoop-hdfs-2.9.0-tests.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/hdfs/hadoop-hdfs-client-2.9.0.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/hdfs/hadoop-hdfs-2.9.0.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/yarn:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/yarn/lib/gson-2.2.4.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/yarn/lib/aopalliance-1.0.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/yarn/lib/fst-2.50.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/yarn/lib/jackson-xc-1.9.13.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/yarn/lib/guice-servlet-3.0.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/yarn/lib/commons-math3-3.1.1.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/yarn/lib/log4j-1.2.17.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/yarn/lib/jersey-client-1.9.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/yarn/lib/HikariCP-java7-2.4.12.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/yarn/lib/stax2-api-3.1.4.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/yarn/lib/curator-client-2.7.1.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/yarn/lib/httpclient-4.5.2.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/yarn/lib/commons-configuration-1.6.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/yarn/lib/jetty-sslengine-6.1.26.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/yarn/lib/stax-api-1.0-2.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/yarn/lib/jackson-mapper-asl-1.9.13.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/yarn/lib/commons-cli-1.2.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/yarn/lib/jets3t-0.9.0.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/yarn/lib/curator-recipes-2.7.1.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/yarn/lib/jersey-server-1.9.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/yarn/lib/commons-math-2.2.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/yarn/lib/guice-3.0.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/yarn/lib/apacheds-i18n-2.0.0-M15.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/yarn/lib/jersey-json-1.9.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/yarn/lib/servlet-api-2.5.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/yarn/lib/jersey-core-1.9.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/yarn/lib/httpcore-4.4.4.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/yarn/lib/commons-lang3-3.4.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/yarn/lib/commons-logging-1.1.3.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/yarn/lib/commons-beanutils-core-1.8.0.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/yarn/lib/activation-1.1.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/yarn/lib/ehcache-3.3.1.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/yarn/lib/jetty-util-6.1.26.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/yarn/lib/curator-framework-2.7.1.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/yarn/lib/jaxb-api-2.2.2.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/yarn/lib/mssql-jdbc-6.2.1.jre7.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/yarn/lib/jettison-1.1.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/yarn/lib/curator-test-2.7.1.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/yarn/lib/api-asn1-api-1.0.0-M20.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/yarn/lib/json-io-2.5.1.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/yarn/lib/javax.inject-1.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/yarn/lib/commons-collections-3.2.2.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/yarn/lib/java-util-1.9.0.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/yarn/lib/metrics-core-3.0.1.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/yarn/lib/avro-1.7.7.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/yarn/lib/api-util-1.0.0-M20.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/yarn/lib/leveldbjni-all-1.8.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/yarn/lib/woodstox-core-5.0.3.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/yarn/lib/jersey-guice-1.9.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/yarn/lib/zookeeper-3.4.6.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/yarn/lib/java-xmlbuilder-0.4.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/yarn/lib/netty-3.6.2.Final.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/yarn/lib/jackson-core-asl-1.9.13.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/yarn/lib/protobuf-java-2.5.0.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/yarn/lib/commons-io-2.4.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/yarn/lib/asm-3.2.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/yarn/lib/geronimo-jcache_1.0_spec-1.0-alpha-1.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/yarn/lib/nimbus-jose-jwt-3.9.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/yarn/lib/commons-codec-1.4.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/yarn/lib/jaxb-impl-2.2.3-1.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/yarn/lib/commons-compress-1.4.1.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/yarn/lib/apacheds-kerberos-codec-2.0.0-M15.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/yarn/lib/commons-net-3.1.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/yarn/lib/commons-beanutils-1.7.0.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/yarn/lib/jetty-6.1.26.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/yarn/lib/paranamer-2.3.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/yarn/lib/zookeeper-3.4.6-tests.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/yarn/lib/xz-1.0.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/yarn/lib/jcip-annotations-1.0.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/yarn/lib/snappy-java-1.0.5.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/yarn/lib/guava-11.0.2.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/yarn/lib/jsp-api-2.1.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/yarn/lib/commons-digester-1.8.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/yarn/lib/commons-lang-2.6.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/yarn/lib/jsch-0.1.54.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/yarn/lib/jsr305-3.0.0.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/yarn/lib/javassist-3.18.1-GA.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/yarn/lib/json-smart-1.1.1.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/yarn/lib/xmlenc-0.52.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/yarn/lib/jackson-jaxrs-1.9.13.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/yarn/lib/htrace-core4-4.1.0-incubating.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/yarn/hadoop-yarn-server-timeline-pluginstorage-2.9.0.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/yarn/hadoop-yarn-server-sharedcachemanager-2.9.0.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/yarn/hadoop-yarn-api-2.9.0.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/yarn/hadoop-yarn-server-router-2.9.0.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/yarn/hadoop-yarn-applications-distributedshell-2.9.0.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/yarn/hadoop-yarn-client-2.9.0.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/yarn/hadoop-yarn-registry-2.9.0.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/yarn/hadoop-yarn-applications-unmanaged-am-launcher-2.9.0.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/yarn/hadoop-yarn-server-common-2.9.0.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/yarn/hadoop-yarn-server-nodemanager-2.9.0.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/yarn/hadoop-yarn-server-web-proxy-2.9.0.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/yarn/hadoop-yarn-server-resourcemanager-2.9.0.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/yarn/hadoop-yarn-common-2.9.0.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/yarn/hadoop-yarn-server-tests-2.9.0.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/yarn/hadoop-yarn-server-applicationhistoryservice-2.9.0.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/mapreduce/lib/aopalliance-1.0.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/mapreduce/lib/hamcrest-core-1.3.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/mapreduce/lib/guice-servlet-3.0.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/mapreduce/lib/log4j-1.2.17.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/mapreduce/lib/junit-4.11.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/mapreduce/lib/jackson-mapper-asl-1.9.13.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/mapreduce/lib/jersey-server-1.9.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/mapreduce/lib/guice-3.0.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/mapreduce/lib/jersey-core-1.9.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/mapreduce/lib/javax.inject-1.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/mapreduce/lib/hadoop-annotations-2.9.0.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/mapreduce/lib/avro-1.7.7.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/mapreduce/lib/leveldbjni-all-1.8.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/mapreduce/lib/jersey-guice-1.9.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/mapreduce/lib/netty-3.6.2.Final.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/mapreduce/lib/jackson-core-asl-1.9.13.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/mapreduce/lib/protobuf-java-2.5.0.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/mapreduce/lib/commons-io-2.4.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/mapreduce/lib/asm-3.2.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/mapreduce/lib/commons-compress-1.4.1.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/mapreduce/lib/paranamer-2.3.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/mapreduce/lib/xz-1.0.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/mapreduce/lib/snappy-java-1.0.5.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/mapreduce/hadoop-mapreduce-client-app-2.9.0.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/mapreduce/hadoop-mapreduce-client-jobclient-2.9.0-tests.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/mapreduce/hadoop-mapreduce-client-shuffle-2.9.0.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/mapreduce/hadoop-mapreduce-client-hs-2.9.0.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/mapreduce/hadoop-mapreduce-client-jobclient-2.9.0.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/mapreduce/hadoop-mapreduce-client-hs-plugins-2.9.0.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/mapreduce/hadoop-mapreduce-client-common-2.9.0.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/mapreduce/hadoop-mapreduce-examples-2.9.0.jar:/home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/share/hadoop/mapreduce/hadoop-mapreduce-client-core-2.9.0.jar:/contrib/capacity-scheduler/*.jar
STARTUP_MSG:  build = https://git-wip-us.apache.org/repos/asf/hadoop.git -r 756ebc8394e473ac25feac05fa493f6d612e6c50; compiled by 'arsuresh' on 2017-11-13T23:15Z
STARTUP_MSG:  java = 1.8.0_151
************************************************************/
18/01/26 13:18:17 INFO namenode.NameNode: registered UNIX signal handlers for [TERM, HUP, INT]
18/01/26 13:18:17 INFO namenode.NameNode: createNameNode [-format]
Formatting using clusterid: CID-58d73ffb-2447-4142-ab4e-6fe6769518dd
18/01/26 13:18:18 INFO namenode.FSEditLog: Edit logging is async:true
18/01/26 13:18:18 INFO namenode.FSNamesystem: KeyProvider: null
18/01/26 13:18:18 INFO namenode.FSNamesystem: fsLock is fair: true
18/01/26 13:18:18 INFO namenode.FSNamesystem: Detailed lock hold time metrics enabled: false
18/01/26 13:18:18 INFO namenode.FSNamesystem: fsOwner       = vitfo (auth:SIMPLE)
18/01/26 13:18:18 INFO namenode.FSNamesystem: supergroup     = supergroup
18/01/26 13:18:18 INFO namenode.FSNamesystem: isPermissionEnabled = true
18/01/26 13:18:18 INFO namenode.FSNamesystem: HA Enabled: false
18/01/26 13:18:18 INFO common.Util: dfs.datanode.fileio.profiling.sampling.percentage set to 0. Disabling file IO profiling
18/01/26 13:18:18 INFO blockmanagement.DatanodeManager: dfs.block.invalidate.limit: configured=1000, counted=60, effected=1000
18/01/26 13:18:18 INFO blockmanagement.DatanodeManager: dfs.namenode.datanode.registration.ip-hostname-check=true
18/01/26 13:18:18 INFO blockmanagement.BlockManager: dfs.namenode.startup.delay.block.deletion.sec is set to 000:00:00:00.000
18/01/26 13:18:18 INFO blockmanagement.BlockManager: The block deletion will start around 2018 Jan 26 13:18:18
18/01/26 13:18:18 INFO util.GSet: Computing capacity for map BlocksMap
18/01/26 13:18:18 INFO util.GSet: VM type    = 64-bit
18/01/26 13:18:18 INFO util.GSet: 2.0% max memory 966.7 MB = 19.3 MB
18/01/26 13:18:18 INFO util.GSet: capacity   = 2^21 = 2097152 entries
18/01/26 13:18:18 INFO blockmanagement.BlockManager: dfs.block.access.token.enable=false
18/01/26 13:18:18 WARN conf.Configuration: No unit for dfs.namenode.safemode.extension(30000) assuming MILLISECONDS
18/01/26 13:18:18 INFO blockmanagement.BlockManagerSafeMode: dfs.namenode.safemode.threshold-pct = 0.9990000128746033
18/01/26 13:18:18 INFO blockmanagement.BlockManagerSafeMode: dfs.namenode.safemode.min.datanodes = 0
18/01/26 13:18:18 INFO blockmanagement.BlockManagerSafeMode: dfs.namenode.safemode.extension = 30000
18/01/26 13:18:18 INFO blockmanagement.BlockManager: defaultReplication     = 1
18/01/26 13:18:18 INFO blockmanagement.BlockManager: maxReplication       = 512
18/01/26 13:18:18 INFO blockmanagement.BlockManager: minReplication       = 1
18/01/26 13:18:18 INFO blockmanagement.BlockManager: maxReplicationStreams   = 2
18/01/26 13:18:18 INFO blockmanagement.BlockManager: replicationRecheckInterval = 3000
18/01/26 13:18:18 INFO blockmanagement.BlockManager: encryptDataTransfer    = false
18/01/26 13:18:18 INFO blockmanagement.BlockManager: maxNumBlocksToLog     = 1000
18/01/26 13:18:18 INFO namenode.FSNamesystem: Append Enabled: true
18/01/26 13:18:19 INFO util.GSet: Computing capacity for map INodeMap
18/01/26 13:18:19 INFO util.GSet: VM type    = 64-bit
18/01/26 13:18:19 INFO util.GSet: 1.0% max memory 966.7 MB = 9.7 MB
18/01/26 13:18:19 INFO util.GSet: capacity   = 2^20 = 1048576 entries
18/01/26 13:18:19 INFO namenode.FSDirectory: ACLs enabled? false
18/01/26 13:18:19 INFO namenode.FSDirectory: XAttrs enabled? true
18/01/26 13:18:19 INFO namenode.NameNode: Caching file names occurring more than 10 times
18/01/26 13:18:19 INFO snapshot.SnapshotManager: Loaded config captureOpenFiles: falseskipCaptureAccessTimeOnlyChange: false
18/01/26 13:18:19 INFO util.GSet: Computing capacity for map cachedBlocks
18/01/26 13:18:19 INFO util.GSet: VM type    = 64-bit
18/01/26 13:18:19 INFO util.GSet: 0.25% max memory 966.7 MB = 2.4 MB
18/01/26 13:18:19 INFO util.GSet: capacity   = 2^18 = 262144 entries
18/01/26 13:18:19 INFO metrics.TopMetrics: NNTop conf: dfs.namenode.top.window.num.buckets = 10
18/01/26 13:18:19 INFO metrics.TopMetrics: NNTop conf: dfs.namenode.top.num.users = 10
18/01/26 13:18:19 INFO metrics.TopMetrics: NNTop conf: dfs.namenode.top.windows.minutes = 1,5,25
18/01/26 13:18:19 INFO namenode.FSNamesystem: Retry cache on namenode is enabled
18/01/26 13:18:19 INFO namenode.FSNamesystem: Retry cache will use 0.03 of total heap and retry cache entry expiry time is 600000 millis
18/01/26 13:18:19 INFO util.GSet: Computing capacity for map NameNodeRetryCache
18/01/26 13:18:19 INFO util.GSet: VM type    = 64-bit
18/01/26 13:18:19 INFO util.GSet: 0.029999999329447746% max memory 966.7 MB = 297.0 KB
18/01/26 13:18:19 INFO util.GSet: capacity   = 2^15 = 32768 entries
18/01/26 13:18:19 INFO namenode.FSImage: Allocated new BlockPoolId: BP-284323615-127.0.1.1-1516969099775
18/01/26 13:18:19 INFO common.Storage: Storage directory /home/vitfo/hadoop/hdata/dfs/name has been successfully formatted.
18/01/26 13:18:19 INFO namenode.FSImageFormatProtobuf: Saving image file /home/vitfo/hadoop/hdata/dfs/name/current/fsimage.ckpt_0000000000000000000 using no compression
18/01/26 13:18:20 INFO namenode.FSImageFormatProtobuf: Image file /home/vitfo/hadoop/hdata/dfs/name/current/fsimage.ckpt_0000000000000000000 of size 322 bytes saved in 0 seconds.
18/01/26 13:18:20 INFO namenode.NNStorageRetentionManager: Going to retain 1 images with txid >= 0
18/01/26 13:18:20 INFO namenode.NameNode: SHUTDOWN_MSG: 
/************************************************************
SHUTDOWN_MSG: Shutting down NameNode at vitfo-VirtualBox/127.0.1.1
************************************************************/

Vypuštění 🙂 hdfs a yarn démonů.

vitfo@vitfo-VirtualBox:~/hadoop/hadoop-2.9.0$ start-dfs.sh 
Starting namenodes on [localhost]
localhost: starting namenode, logging to /home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/logs/hadoop-vitfo-namenode-vitfo-VirtualBox.out
localhost: starting datanode, logging to /home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/logs/hadoop-vitfo-datanode-vitfo-VirtualBox.out
Starting secondary namenodes [0.0.0.0]
0.0.0.0: starting secondarynamenode, logging to /home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/logs/hadoop-vitfo-secondarynamenode-vitfo-VirtualBox.out

vitfo@vitfo-VirtualBox:~/hadoop/hadoop-2.9.0$ start-yarn.sh 
starting yarn daemons
starting resourcemanager, logging to /home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/logs/yarn-vitfo-resourcemanager-vitfo-VirtualBox.out
localhost: starting nodemanager, logging to /home/vitfo/hadoop/hadoop-2.9.0/logs/yarn-vitfo-nodemanager-vitfo-VirtualBox.out

Kontrola služeb. Jps je Java Virtual Machine Process Status Tool. Hadoop používá Javu (hadoop je v Javě). Jps zobrazí seznam java procesů uživatele. V pseudo distribuovaném módu (to je ten způsob uvedený výše, kdy vše běží na jediném stroji) běži každý démon ve vlastní JVM a jsp je zobrazí. Je možné použít přepínač -l (dlouhý výpis)

vitfo@vitfo-VirtualBox:~/hadoop/hadoop-2.9.0$ jps
3056 DataNode
3412 ResourceManager
3525 NodeManager
3256 SecondaryNameNode
3834 Jps
2941 NameNode

Hadoop nabízí i webové rozhraní pro zobrazení dat o HDFS na localhost:50070.

hadoop-web-overview

 

hadoop-web-datanodes

Zastavení yarnu a dfs

vitfo@vitfo-VirtualBox:~/hadoop/hadoop-2.9.0$ stop-yarn.sh 
stopping yarn daemons
stopping resourcemanager
localhost: stopping nodemanager
localhost: nodemanager did not stop gracefully after 5 seconds: killing with kill -9
no proxyserver to stop

vitfo@vitfo-VirtualBox:~/hadoop/hadoop-2.9.0$ stop-dfs.sh 
Stopping namenodes on [localhost]
localhost: stopping namenode
localhost: stopping datanode
Stopping secondary namenodes [0.0.0.0]
0.0.0.0: stopping secondarynamenode
Rubriky: Linux | Štítky: , | Napsat komentář

Začínáme s Hadoopem: Co je to HDFS

Hadoop Distibuted File System (HDFS) je distribuovaný souborový systém navržený tak, aby běžel na běžném hardwaru. Protože se jedná o distribuovaný souborový systém (běží na clusteru) a navíc je určen k tomu, aby běžel na běžně dostupném hardware, je velký důraz kladen na to, aby se dokázal vypořádat s chybami, které mohou vzniknout (chyby na síti, chyby na hardware). K hardwarovým chybám přistupuje tak, že se spíše jedná o standard než o výjimku :-). HDFS je napsáno v jazyce Java.

U aplikací používajících HDFS se předpokládá, že pracují s velkým množstvím dat. Typický soubor na HDFS má gigibajty až terabajty dat. HDFS je tedy zaměřeno na podporu velkých souborů. Se soubory v HDFS se pracuje stylem zapiš jednou, čti mnohokrát (write-once-read-many). Předpokládá se, že jednou vytvořený soubor se nebude měnit (výjimkou je přidání – append, nebo zkrácení – truncate), ale bude se k němu mnohokrát přistupovat (bude mnohokrát čten). Dalším předpokladem je, že mnohem efektivnější než přesouvat data k aplikaci provádějící výpočet je přiblížit výpočet k datům (moving computation is cheaper than moving data).
Celý příspěvek

Rubriky: Linux | Štítky: , | Napsat komentář

Začínáme s Dockerem – Seznamování se

V předchozích dvou příspěvcích věnovaných dockeru jsme docker nainstalovali, přidali uživatele do skupiny docker a zkusmo spustili kontejner z image hello-world. V tomto příspěvku se s dockerem seznámíme podrobněji.

Spuštění nového kontejneru pomocí docker run je možné parametrizovat. Volba -i znamená interactive a způsobí, že kontejner zůstane aktivní. Bash na konci znamená, že se spustí bash.

vitfo@vitfo-VirtualBox:~$ docker run -i debian bash
Unable to find image 'debian:latest' locally
latest: Pulling from library/debian
723254a2c089: Pull complete 
Digest: sha256:0a5fcee6f52d5170f557ee2447d7a10a5bdcf715dd7f0250be0b678c556a501b
Status: Downloaded newer image for debian:latest

Nyní můžeme spuštěnému bash zadávat příkazy (např. ls, pwd a exit jako v následujícím příkladu). Image debian jsme u sebe neměli, takže se stáhl z veřejného docker repozitáře. Při dalším spuštění se již stahovat nebude.
Celý příspěvek

Rubriky: Linux | Štítky: , | Napsat komentář

Začínáme s Dockerem – Přidání uživatele do skupiny docker

Docker můžeme po instalaci spouštět pouze jako root uživatel (sudo). Pokud chcete docker spouštět pod svým uživatelem, je třeba přidat uživatele do skupiny docker.

vitfo@vitfo-VirtualBox:~$ sudo groupadd docker
groupadd: group 'docker' already exists

Je vidět, že docker už skupinu vytvořil.

vitfo@vitfo-VirtualBox:~$ sudo usermod -aG docker $USER

Přesvědčíme se, že uživatel je přidán do skupiny

vitfo@vitfo-VirtualBox:/etc$ cat /etc/group | grep docker
docker:x:998:vitfo

Nyní zkusíme vytvořit kontejner z image hello-world bez zadání sudo.

vitfo@vitfo-VirtualBox:~$ docker run hello-world
docker: Got permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket at unix:///var/run/docker.sock: Post http://%2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock/v1.35/containers/create: dial unix /var/run/docker.sock: connect: permission denied.
See 'docker run --help'.

Dostáváme chybu, že nemáme oprávnění. Nepomohlo ani vypnutí a zapnutí terminálu. Vyřešil to až restart počítače.

vitfo@vitfo-VirtualBox:~$ docker run hello-world

Hello from Docker!
This message shows that your installation appears to be working correctly.

To generate this message, Docker took the following steps:
 1. The Docker client contacted the Docker daemon.
 2. The Docker daemon pulled the "hello-world" image from the Docker Hub.
  (amd64)
 3. The Docker daemon created a new container from that image which runs the
  executable that produces the output you are currently reading.
 4. The Docker daemon streamed that output to the Docker client, which sent it
  to your terminal.

To try something more ambitious, you can run an Ubuntu container with:
 $ docker run -it ubuntu bash

Share images, automate workflows, and more with a free Docker ID:
 https://cloud.docker.com/

For more examples and ideas, visit:
 https://docs.docker.com/engine/userguide/

Pokud jste si docker zkoušeli se sudo, může se vám stát, že budete dostávat chyby. Je nutné změnit vlastnictví souborů a adresářů, které docker používá.

Zdroj: docs.docker.com/…/linux-postinstall/

Rubriky: Linux | Štítky: , | Napsat komentář

Nepoužívání hvězdičkového importu v Idea IDE

V případě, že máte několik importů ze stejného balíčku, Idea IDE nahradí jednotlivé importy hvězdičkou (ve výchozím nastavení od pěti importů):

import java.util.*

Pokud vám toto chování nevyhovuje, nastavení lze změnit v Settings -> Editor -> Code Style -> Java -> záložka Imports. Zde nastavte nějaké vysoké číslo.

idea-zakazani-hvezdickovych-importu

import java.util.Date;
import java.util.Iterator;
import java.util.List;
import java.util.Objects;
import java.util.Map;
Rubriky: Java | Štítky: , | Napsat komentář

Co znamená /dev/null v Linuxu

Adresář /dev je místo pro umístění speciálních souborů. V Linuxu je vše adresář nebo soubor a v tomto adresáři naleznete soubory zařízení. null je zařízení, které převezme vstup a vyhodí ho. Používá se k potlačení výstupu.

cat soubor 1> out

Přesměruje standardní výpis (v tomto případě obsah souboru) do souboru s názvem out.  Stejný výsledek by dal zápis cat soubor > out. Při zápisu cat soubor >> out by došlo k připojení

cat neexistujici_soubor 2> err

Přesměruje chybový výpis (soubor neexistuje) do souboru s názvem err.

cat &> all

Přesměruje standardní i chybový výstup do souboru s názvem all.

cat &>/dev/null

Přesměruje standardní i chybový výstup na zařízení null. Nic nebude vypsáno.

Zdroj: askubuntu.com/…/what-does-2-dev-null-mean

Rubriky: Linux | Štítky: | Napsat komentář

Začínáme s Dockerem – Instalace a první spuštění

Docker je open-source projekt, který umožňuje izolovat aplikace do kontejnerů. Kontejnery sdílejí jádro operačního systému. Spuštění kontejneru pro operační systém znamená spuštění procesu, nikoliv kompletní virtualizace operačního systému. Tím pádem je spuštění kontejneru(ů) méně náročné na zdroje a je jich možno spustit více než virtuálních strojů.

Instalace pro Ubuntu je dobře popsána na stránkách dockeru (viz. zde). Zde ji ukážu krok za krokem.

vitfo@vitfo-VirtualBox:~$ sudo apt-get update 
[sudo] password for vitfo: 
Hit:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security InRelease
Hit:2 http://cz.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial InRelease
Hit:3 http://cz.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates InRelease   
Hit:4 http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu xenial InRelease 
Hit:5 http://cz.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-backports InRelease  
Reading package lists... Done           

Celý příspěvek

Rubriky: Linux | Štítky: , , | Napsat komentář

Pracovní web praceodnas.cz

Web www.praceodnas.cz je pracovní web, kde můžete vyhledávat mezi nabídkami práce, nebo si můžete vytvořit profil a nechat firmy, aby vás oslovily. Pro firmy tento web nabízí zadávání inzerátů zdarma. Čím je však ale tento web výjimečný je to, že nabídky práce můžete vyhledávat dle benefitů, které firmy nabízí. Firma, která nabízí kromě mzdy něco navíc, zde může vyniknout a případného zájemce zaujmout.

Takto vypadá vyhledávání dle benefitů. Jak vidíte, možností je hodně.

Výsledky vyhledávání je možné si zobrazit v tabulce (volba „Seznam“)

nebo jednotlivě (volba „Přehled“).

Zdroj: praceodnas.cz

Rubriky: Nezařazené | Štítky: | Napsat komentář