Vyhrál jsem 4 200 000 EUR

Tak se na mě usmálo štěstí. Je tedy zajímavé, že Facebook téměř nepoužívám a spíš na něj nadávám. Přesto ale dostanu odměnu za jeho propagaci. Asi na něj nadávám dobře.

FACEBOOK INC
1601 WILLOW ROAD MENLO PARK, CA 94025

Vážený uživateli Facebooku:

Chceme vás informovat, že váš e -mailový úcet na Facebooku vyhrál penežní odmenu 4 200 000,00 EUR (ctyri miliony dve ste tisíc eur)
za propagaci Facebooku na rok 2021.

Blahoprejeme vám k tomu, že jste jedním z vybraných lidí. Doporucujeme vám zaslat následující informace vedení spolecnosti
Facebook Inc. za úcelem zpracování vaší žádosti.

1. Celé jméno:
2. Zeme:
3. Kontaktní adresa:
4. Telefonní císlo:
5. Rodinný stav:
6. Povolání:
7. Vek:

Gratulujeme!! Ješte jednou.

Z bezpecnostních duvodu doporucujeme všem výhercum, aby uchovávali tyto informace pred verejností v tajnosti, dokud
nebude váš nárok zpracován a vaše cena vám nebude vydána. Toto je soucást našeho bezpecnostního protokolu, abychom se vyhnuli
dvojímu nárokování a neoprávnenému využívání výhod tohoto programu nezúcastnenými nebo neoficiálními zamestnanci.

Kancelár prezidenta
Generální reditel Facebooku
Mark Zuckerberg

Napsat komentář