Webflux a BlockHound

BlockHound je java agent (software nahraný JVM před zavoláním main metody), který způsobí to, že pokud v rámci neblokujícího vlákna (vlákno, které nemá volat blokující volání) zavoláte metodu, která blokuje vlákno, vyhodí se chyba.

Závislost

implementation("io.projectreactor.tools:blockhound:1.0.4.RELEASE")

Pokud si chceme BlockHound přizpůsobit, vytvoříme třídu, která implementuje BlockHoundIntegration

import org.slf4j.Logger
import org.slf4j.LoggerFactory
import org.springframework.stereotype.Component
import reactor.blockhound.BlockHound
import reactor.blockhound.BlockingOperationError
import javax.annotation.PostConstruct
import reactor.blockhound.integration.BlockHoundIntegration

@Component
class BlockHoundIntegration : BlockHoundIntegration {
  private val logger: Logger = LoggerFactory.getLogger(javaClass)

  @PostConstruct
  fun init() {
    BlockHound.install(this)
  }

  override fun applyTo(builder: BlockHound.Builder) {
    builder.blockingMethodCallback {
      logger.error("Blocking Call!", BlockingOperationError(it))
    }
  }
}

Když nyní zavoláme některý z těchto endpointů

@GetMapping("/blockV1")
fun blockV1(): Mono {
  return Mono.just("Ok")
    .map {
      Thread.sleep(1000L)
      it
    }
}

@GetMapping("/blockV2")
fun blockV2(): Mono {
  logger.info("GET /block called")
  Thread.sleep(100L)
  return Mono.just("Ok")
}

v logu budeme mít chybu

reactor.blockhound.BlockingOperationError: Blocking call! java.lang.Thread.sleep
	at cz.vitfo.webfluxpostgres.blockhound.BlockHoundIntegration$applyTo$1.accept(BlockHoundIntegration.kt:22) ~[main/:na]
	at cz.vitfo.webfluxpostgres.blockhound.BlockHoundIntegration$applyTo$1.accept(BlockHoundIntegration.kt:12) ~[main/:na]
	at reactor.blockhound.BlockHound$Builder.lambda$install$8(BlockHound.java:383) ~[blockhound-1.0.4.RELEASE.jar:na]
	at reactor.blockhound.BlockHoundRuntime.checkBlocking(BlockHoundRuntime.java:89) ~[na:na]
	at java.base/java.lang.Thread.sleep(Thread.java) ~[na:na]

Pokud chceme aby, program chybu nejen zalogoval, ale aby se propagovala výše, stačí upravit metodu applyTo BlockHoundIntegration

override fun applyTo(builder: BlockHound.Builder) {
  builder.blockingMethodCallback {
    val error = BlockingOperationError(it)
    logger.error("Blocking Call!", error)
    throw error
  }
}

Nyní volání endpointu vrátí

{
  "timestamp": "2021-03-30T07:25:36.233+0000",
  "path": "/blockV1",
  "status": 500,
  "error": "Internal Server Error",
  "message": "Blocking call! java.lang.Thread.sleep"
}

Zdroj: domenicosibilio.medium.com/blockhound-detect-blocking-calls-in-reactive-code-before-its-too-late

Napsat komentář