Spring Batch tabulky

Spring Batch používá šest tabulek:


BATCH_JOB_INSTANCE

Obsahuje informace o JobInstance

 • JOB_INSTANCE_ID: Unikátní id instance, které je zároveň primárním klíčem.
 • VERSION: Verze záznamu používaná pro optimistické zamykání.
 • JOB_NAME: Název jobu.
 • JOB_KEY: Serializace JobParameters, která jednoznačně identifikuje odlišné instance toho samého jobu od sebe (JobInstances toho samého jobu musí mít odlišné JobParameters a  tím pádem odlišný JOB_KEY).

 

BATCH_JOB_EXECUTION

Obsahuje informace o JobExecution. Po každé, když je spuštěn job, je vždy vytvořen nový JobExecution záznam v databázi.

 • JOB_EXECUTION_ID: Primární klíč.
 • VERSION: Verze záznamu používaná pro optimistické zamykání.
 • JOB_INSTANCE_ID: Cizí klíč na BATCH_JOB_INSTANCE.
 • CREATE_TIME: Timestamp vytvoření.
 • START_TIME: Timestamp spuštění JobExecution.
 • END_TIME: Timestamp ukončení bez ohledu na výsledek. Prázdná hodnota v tomto sloupci (pokud job aktuálně nebězí) znamená chybu.
 • STATUS: Status vykonání (BatchStatus enum – COMPLETED, STARTING, STARTED, STOPPING, STOPPED, FAILED, ABANDONED, UNKNOWN).
 • EXIT_CODE: Kód ukončení (pravděpodobně ExitStatus enum – UNKNOWN, EXECUTING, COMPLETED, NOOP, FAILED, STOPPED.
 • EXIT_MESSAGE: Podrobnější informace o tom, jak job skončil. V případě chyby může obsahovat část stack trace.
 • LAST_UPDATED: Timestamp poslední změny (posledního uložení JobExecution).

 

BATCH_JOB_EXECUTION_PARAMS

Obsahuje informace o JobParameters

 • JOB_EXECUTION_ID: Cizí klíč na BATCH_JOB_EXECUTION.
 • TYPE_CD: Typ uložené hodnoty (může to být string, date, long, nebo double).
 • KEY_NAME: Název parametru.
 • STRING_VAL: Hodnota parametru pokud se jedná o string.
 • DATE_VAL: Hodnota parametru pokud se jedná o date.
 • LONG_VAL: Hodnota parametru pokud se jedná o long.
 • DOUBLE_VAL: Hodnota parametru pokud se jedná o double.
 • IDENTIFYING: Příznak, který informuje zda paramter sloužil k identifikaci JobInstance.

 

BATCH_STEP_EXECUTION

Obsahuje informace o StepExecution. Tato tabulka je podobná tabulce BATCH_JOB_EXECUTION a obsahuje minimálně jeden záznam pro každý Step každé JobExecution.

 • STEP_EXECUTION_ID: Primární klíč.
 • VERSION: Verze záznamu používaná pro optimistické zamykání.
 • STEP_NAME: Název kroku.
 • JOB_EXECUTION_ID: Cizí klíč BATCH_JOB_EXECUTION. Může existovat pouze jedna StepExecution pro danž JobExecution a daný Step.
 • START_TIME: Timestamp kdy začlo vykonávání.
 • END_TIME: Timestamp, kdy skončilo vykonávání (bez ohledu na výsledek). Prázdná hodnota v tomto sloupci znamená nějakou chybu, kdy framework nebyl schopen uložit stav.
 • STATUS: Status vykonání (BatchStatus enum – COMPLETED, STARTING, STARTED, STOPPING, STOPPED, FAILED, ABANDONED, UNKNOWN).
 • COMMIT_COUNT: Počet, kolikrát došlo v daném kroku ke komitnutí transakce.
 • READ_COUNT: Počet přečtených položek v rámci vykonávání daného kroku.
 • FILTER_COUNT: Počet položek odfiltrovaných z vykonávání daného kroku.
 • WRITE_COUNT: Počet zapsaných a komitnutých položek v rámci vykonávání daného kroku.
 • READ_SKIP_COUNT: Počet přeskočených položek při čtení v rámci vykonávání daného kroku.
 • WRITE_SKIP_COUNT: Počet přeskočených položek při zápisu v rámci vykonávání daného kroku.
 • PROCESS_SKIP_COUNT: Počet přeskočených položek při zpracování v rámci vykonávání daného kroku.
 • ROLLBACK_COUNT: Počet rollbacků při vykonávání daného kroku.
 • EXIT_CODE: Kód ukončení (pravděpodobně ExitStatus enum – UNKNOWN, EXECUTING, COMPLETED, NOOP, FAILED, STOPPED.
 • EXIT_MESSAGE: Podrobnější informace o tom, jak job skončil. V případě chyby může obsahovat část stack trace.
 • LAST_UPDATED: Timestamp representing the last time this execution was persisted.

 

BATCH_JOB_EXECUTION_CONTEXT

Obsahuje data týkající se ExecutionContext jobu.

 • JOB_EXECUTION_ID: Cizí klíč na JobExecution, které kontext patří.
 • SHORT_CONTEXT: Textová verze SERIALIZED_CONTEXT.
 • SERIALIZED_CONTEXT: Celý serializovaný kontext.

 

BATCH_STEP_EXECUTION_CONTEXT

Obsahuje data týkající se ExecutionContext kroku.

 • STEP_EXECUTION_ID: Cizí klíč StepExecution.
 • SHORT_CONTEXT: Textová verze SERIALIZED_CONTEXT.
 • SERIALIZED_CONTEXT: Celý serializovaný kontext.

Zdroj: docs.spring.io/spring-batch/docs/current/reference/html/schema-appendix.html

Napsat komentář