Základy Apache Kafky

Apache Kafka se používá pro asynchronní posílání zpráv. V tomto příspěvku ukáži instalaci na Linux a základní práci – vytvoření téma (topic) a posílání a přijímání zpráv.

Stáhněte si Kafku a rozbalte stažený soubor (tar -xzf kafka_verze.tgz). Přesuňte se do rozbaleného adresáře. Všechny důležité skripty naleznete v adresáři bin.

Kafka používá ZooKeeper. To je služba, která udržuje informace o konfiguraci v distribuovaném prostředí. Nejdříve je tedy potřeba spustit ZooKeeper server.

bin/zookeeper-server-start.sh config/zookeeper.properties

Nyní spusťte Kafku

bin/kafka-server-start.sh config/server.properties

Vyzkoušíme si základní práci s Kafkou. Nejdříve vytvoříme topic. To je název kategorie/tématu do kterého jsou zprávy posílány (producer), a ze kterého jsou zprávy čteny (consumer). Je to způsob organizace zpráv.

bin/kafka-topics.sh --create --bootstrap-server localhost:9092 --replication-factor 1 --partitions 1 --topic test-topic

Nyní do topicu pošleme několik zpráv (vytvoříme producenta zpráv producer, který pošle zprávy do topicu test-topic).

bin/kafka-console-producer.sh --bootstrap-server localhost:9092 --topic test-topic
>První zpráva
>Druhá zpráva

Psaní zpráv ukončime Ctrl + C.

Zprávy si nyní přečteme (vytvoříme konzumenta consumer, který získá zprávy z topicu test-topic a zobrazí je v konzoli).

bin/kafka-console-consumer.sh --bootstrap-server localhost:9092 --topic test-topic --from-beginning
První zpráva
Druhá zpráva

Konzolový consumer ukončíme Ctrl + C.

Zkuste si jedné konzoli otevřít producenta (producer) a v druhé consumera (consumer). Napíšete zprávu v konzoli s producentem a v konzoli s konzumentem se vám objeví.


Zdroj: https://kafka.apache.org/quickstart

Napsat komentář