Změna verze Javy z 8 na 11

Nedávno jsem prováděl změny verze Javy na projektu, který používá Spring Boot. Měnil jsem verzi Javy z verze 8 na verzi 11. Nebylo to až tak strašné, jak jsem čekal (spíše naopak), přesto se ale některé komplikace objevily. V tomto příspěvku budu postupovat od chyby k chybě, tak jak se u mě objevovaly.

Změna Javy pro IDE z 1.8.0_181 na 11.0.3 způsobila tuto chybu:

Exception in thread "main" java.lang.ClassCastException: class jdk.internal.loader.ClassLoaders$AppClassLoader cannot be cast to class java.net.URLClassLoader (jdk.internal.loader.ClassLoaders$AppClassLoader and java.net.URLClassLoader are in module java.base of loader 'bootstrap')
	at org.springframework.boot.devtools.restart.DefaultRestartInitializer.getUrls(DefaultRestartInitializer.java:93)
	at org.springframework.boot.devtools.restart.DefaultRestartInitializer.getInitialUrls(DefaultRestartInitializer.java:56)
	at org.springframework.boot.devtools.restart.Restarter.(Restarter.java:140)

Spring Boot podporuje Javu 11 od verze 2.1. Změnil jsem tedy verzi Spring Boot z 1.5.14.RELEASE na 2.1.4.RELEASE. Zároveň jsem změnil verzi Javy z 1.8 na 11.

Tím jsem se dostal k této chybě:

Error: java: package org.springframework.boot.web.support does not exist

Nemůže najít třídu org.springframework.boot.web.support.SpringBootServletInitializer, protože balíček org.springframework.boot.web.support neexistuje. Třída SpringBootServletInitializer se přesunula z balíčku org.springframework.boot.web.support do org.springframework.boot.web.servlet.support. Změnil jsem tedy balíček.

V projektu používám Spring Data. Tam v nové verzi došlo k přejmenování některých metod (změny v třídě CrudRepository) a někde ke změně signatur.

 • T findOne(ID id) je nyní Optional<T> findById(ID var1)
 • <S extends T> Iterable<S> save(Iterable<S> entities) je nyní <S extends T> Iterable<S> saveAll(Iterable<S> var1)
 • void delete(Iterable<? extends T> entities) je nyní void deleteAll(Iterable<? extends T> var1)

Také používám Spring Batch. Zde došlo k tomu, že data uložená (serializovaná) do databáze původní verzí, nešla v nové verzi načíst (nešel deserializovat kontext):

Caused by: java.lang.IllegalArgumentException: Unable to deserialize the execution context
    at org.springframework.batch.core.repository.dao.JdbcExecutionContextDao$ExecutionContextRowMapper.mapRow(JdbcExecutionContextDao.java:328) ~[spring-batch-core-4.1.2.RELEASE.jar:4.1.2.RELEASE]
    at org.springframework.batch.core.repository.dao.JdbcExecutionContextDao$ExecutionContextRowMapper.mapRow(JdbcExecutionContextDao.java:312) ~[spring-batch-core-4.1.2.RELEASE.jar:4.1.2.RELEASE]
    at org.springframework.jdbc.core.RowMapperResultSetExtractor.extractData(RowMapperResultSetExtractor.java:94) ~[spring-jdbc-5.1.6.RELEASE.jar:5.1.6.RELEASE]
    at org.springframework.jdbc.core.RowMapperResultSetExtractor.extractData(RowMapperResultSetExtractor.java:61) ~[spring-jdbc-5.1.6.RELEASE.jar:5.1.6.RELEASE]
    at org.springframework.jdbc.core.JdbcTemplate$1.doInPreparedStatement(JdbcTemplate.java:678) ~[spring-jdbc-5.1.6.RELEASE.jar:5.1.6.RELEASE]
    at org.springframework.jdbc.core.JdbcTemplate.execute(JdbcTemplate.java:616) ~[spring-jdbc-5.1.6.RELEASE.jar:5.1.6.RELEASE]
    at org.springframework.jdbc.core.JdbcTemplate.query(JdbcTemplate.java:668) ~[spring-jdbc-5.1.6.RELEASE.jar:5.1.6.RELEASE]
    at org.springframework.jdbc.core.JdbcTemplate.query(JdbcTemplate.java:699) ~[spring-jdbc-5.1.6.RELEASE.jar:5.1.6.RELEASE]
Caused by: com.fasterxml.jackson.databind.exc.InvalidTypeIdException: Could not resolve type id '' as a subtype of [simple type, class java.lang.Object]: no such class found
 at [Source: (ByteArrayInputStream); line: 1, column: 11] (through reference chain: java.util.HashMap["map"])
    at com.fasterxml.jackson.databind.exc.InvalidTypeIdException.from(InvalidTypeIdException.java:43) ~[jackson-databind-2.9.8.jar:2.9.8]
    at com.fasterxml.jackson.databind.DeserializationContext.invalidTypeIdException(DeserializationContext.java:1635) ~[jackson-databind-2.9.8.jar:2.9.8]

Jelikož tam nebyla žádná důležitá data (Batch tam ukládá svá provozní a historická data), obsah tabulek jsem smazal.

Obdobné to bude, pokud jste do databáze ukládali serializovaná data. Např. jste nechali Spring Data, aby za vás ukládal LocalDate. Ten se ukládá to datového typu bytea (PostgreSQL) a také nepůjde v nové verzi načíst.

Napsat komentář